h

Nieuws uit 2013

17 november 2013

Bewoners 'Wijk van je Leven' in de kou

In de Wijk van je Leven in Puttershoek betalen huurders al jaren veel geld om in de kou te mogen zitten. Het aardwarmtesysteem waarmee de woningen verwarmd wordt werkt niet.

Lees verder
16 november 2013

Ouderen op de barricade

Ouderen in Alexanderpolder kwamen de afgelopen weken in opstand tegen 'het nieuwe werken' van thuiszorgorganisatie Aafje. Deze nieuwe manier van werken betekent dat in plaats van de vertrouwde thuiszorghulp, twee (nieuwe) hulpen het werk in de helft van de tijd moeten doen. De opstand was een succes. Aafje zegde toe dat clienten die dat niet willen, het werken met twee hulpen mogen weigeren.

Lees verder
13 november 2013

PvdA zou dit moeten steunen

De SP-fractie heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad veel moties ingediend voor een socialer Rotterdam. Meer inzet op armoedebestrijding en tegengaan van hoge woonlasten en het overeind houden van voorzieningen als thuiszorg. De PvdA steunde geen enkele motie op dit vlak.

Lees verder
12 november 2013

SP redt de bedreigde zebrapaden

Zebrapaden worden met uitsterven bedreigd. Langzaam verdwijnen de zebrapaden uit de stad. De SP vindt dit onverantwoord en diende daarom een motie in hierover en werd aangenomen in de raad.

Lees verder
12 november 2013

SP maakt het eenvoudiger voor het Speciaal Onderwijs

Tijdens de begrotingsbehandeling werden twee moties van de SP-fractie voor het speciaal onderwijs aangenomen. De moties zorgen ervoor dat de speciaal onderwijsscholen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden en de nodige extra ondersteuning vanuit de zorg voor de kinderen mogelijk blijft.

Lees verder
12 november 2013

SP laat kosten reorganisatie Bibliotheek onderzoeken

Stichting Bibliotheek Rotterdam voert momenteel een reorganisatie door, om een 'toekomstbestendige' organisatie neer te zetten. Een reorganisatie, dat betekent gedwongen ontslag voor ongeveer 50 personeelsleden. De SP-fractie diende hierover een motie in en werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling in de raad.

Lees verder

Pagina's

U bent hier