h

Nieuws uit 2013

2 oktober 2013

Zilveren baksteen voor Havensteder

Samen met Rotterdamse huurders en huurderscommissies bracht de SP op 2 oktober een bezoek aan woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam. De SP Rotterdam legde de corporaties de volgende vraag voor: “Kiest u voor minister Blok of voor uw huurders?”.

Lees verder
26 september 2013

Begroting zonder oog voor problemen Rotterdammers

Vandaag verscheen de begroting van 2014 van de gemeente Rotterdam. De SP-fractie vindt het wel heel verdrietig dat er in de begroting geen enkele aandacht is voor de grote dagelijkse problemen van Rotterdammers.

Lees verder
25 september 2013

Thuiszorgmedewerkers bezetten trap stadhuis Ridderkerk

De actiegroep Wij zijn de thuiszorg BAR heeft afgelopen maandag even de trap van het stadhuis in Ridderkerk bezet om de raadsleden toe te spreken. Zij wilde duidelijk maken wat de plannen van de wethouder betekenen voor de huishoudelijk verzorgenden en de cliënten; massaontslag en verslechtering van de zorg.

Lees verder
22 september 2013

Denken over Links: het gevaar van veiligheid - verslag

Denken over Links is een maandelijkse lezingenserie waarin het denken over hedendaagse sociale vraagstukken wordt geprikkeld en gescherpt. Donderdag 12 september 2013 werd gesproken en gediscussieert over het gevaar van veiligheid.

Lees verder
18 september 2013

Leo de Kleijn lijsttrekker SP Rotterdam

Leo de Kleijn is de lijsttrekker voor de SP Rotterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De leden stemden vanavond vol vertrouwen in met zijn lijsttrekkersschap. Leo de Kleijn zit voor de SP in de gemeenteraad sinds 2006.

Lees verder
12 september 2013

Geef bewoners Nieuw Crooswijk een nieuwe kans

De Rotterdamse SP-fractie dient vandaag een motie in om een gespaard deel van Nieuw Crooswijk, 'de Reserveboezem III', een nieuwe kans te geven. Een grote groep bewoners van de Paradijshof in Nieuw Crooswijk heeft onlangs het initiatief genomen om te onderzoeken of zij het blok Reserveboezem III van Woonstad Rotterdam in zelfbeheer kunnen opknappen en exploiteren. Nieuw Crooswijk is jaren lang onderhevig geweest aan sloop en herstructurering, alle acties van bewoners en de SP ten spijt. Het oude herstructureringsplan is stopgezet en aangepast, nu is het zaak te redden wat er te redden valt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier