h

Kosten Omlaag Tour: Rotterdam

Door het hele land komen we samen in actie tegen de stijgende prijzen. Met verschillende sprekers en Kamerleden van de SP bespreken we wat we samen kunnen doen om te zorgen dat de kosten dalen en de lonen, de uitkeringen en de AOW stijgen. Op 2 december is de Kosten Omlaag Tour in Rotterdam.

Waarom?

Lees verder
17 november 2022

SP vraagt kwijtschelding eerste parkeervergunning voor lage inkomens

Foto: SP Rotterdam

In veel wijken binnen de ring is betaald parkeren al ingevoerd en binnenkort gaat de gemeente dit ook invoeren in Rotterdam Zuid. Daarnaast wordt de tijd van betaald parkeren opgerekt naar 23:00 uur. De SP begrijpt dat buitenruimte schaars is en het openbaar vervoer gestimuleerd moet worden. Aan de andere kant zijn er Rotterdammers met een laag inkomen die hun auto nodig hebben voor hun werk, bijvoorbeeld omdat ze op verschoven uren werken.

Lees verder
14 november 2022

Toekomst tramnetwerk veiligstellen

Foto: SP Rotterdam

Het college wil het tramnet in Rotterdam flink aanpakken. Wethouder Karremans heeft 3 verschillende voorstellen laten uittekenen. Voor de SP is duidelijk dat elk voorstel een achteruitgang is van het openbaar vervoer in onze stad. De plannen zijn een verkapte bezuiniging.

Lees verder
5 november 2022

Actie tegen sloopplan Pompenburgflat

Foto: SP Rotterdam

Bewoners van de met sloop bedreigde Pompenburgflat werden vandaag uitgenodigd om nieuwe, concept plattegronden te 'ervaren'. Bewoners willen blijven in hun eigen perfecte, grotere Pompenburg woning. Daarom hebben bewoners samen met de SP plattegronden van Pompenburgflat woningen meegenomen naar de bijeenkomst.

Lees verder
5 november 2022

SP met Vestia-huurders in actie

Foto: SP

Vestia huurders betalen hoge huren, hebben schimmel en achterstallig onderhoud en te weinig zeggenschap. Nu Vestia wordt opgesplitst zijn de problemen voor huurders niet voorbij. Daarom kwamen wij op 1 november opnieuw in actie bij het afscheidssymposium van Vestia.

Lees verder
4 november 2022

Nationaliseer onze energie en verlaag de rekening!

Foto: SP Rotterdam

Op 29 oktober stonden we op de Visserijmarkt. Ook hier veel kritiek op de privatisering van de energie en de hoge energiekosten van nu. Veel steun voor de volkspetitie: Nationaliseer onze energie en verlaag de rekening!

Lees verder
28 oktober 2022

SP (Rotterdam) 50 jaar!

Foto: SP Rotterdam

Op 22 oktober is de SP (Rotterdam) 50 jaar geworden. Direct na de viering stonden we op de Lijnbaan om in gesprek te gaan met mensen over onze volkspetitie: nationaliseer onze energie.

Lees verder
26 oktober 2022

De SP pleit voor een effectieve armoedebestrijding

Foto: SP Rotterdam

Op 19 oktober vond er een commissievergadering plaats over 'aanpak effecten energiekosten en inflatie' en over het Actieplan Geldzorgen. Ons burgerraadslid Tom Breedveld tijdens de commissievergadering: ‘Er moet geluisterd worden naar de mensen in de wijken. We moeten met z’n allen keihard vechten om armoede goed te bestrijden en snel structureel veranderingen doorvoeren. Zo kunnen we schuldenproblematiek echt voorkomen.'

Lees verder
24 oktober 2022

Geen vermindering sociale woningvoorraad!

Foto: SP Rotterdam

Recentelijk is het Rekenkamerrapport over de woonvisie uitgekomen. Daaruit blijkt dat het Rotterdams woonbeleid is gebaseerd op drijfzand. Wat de SP betreft is het nu tijd om eindelijk goed en betaalbaar volkshuisvesting centraal te stellen. Op 12 oktober en 20 oktober is de Rotterdamse woonvisie besproken in de gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's