h
22 februari 2017

SP opent op avond in Rotterdam aanval op groeiende loonkloof

Foto: SP

Dinsdag 28 februari komt SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut naar De Nieuwe Banier in Rotterdam om met u in gesprek te gaan over de strijd die de SP is gestart voor een 10 procent hoger minimumloon en 10 procent hogere uitkeringen. Het programma begint om 19.30 in De Nieuwe Banier, Banierstraat 1. Karabulut is in de Tweede Kamer woordvoerder Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staat op plaats 5 van de kandidatenlijst van de SP.

Lees verder
16 januari 2017

Drie Rotterdamse SP’ers voor de Tweede Kamer

Foto: Nynke Vissia

Tijdens het SP-congres hebben de leden ingestemd met de drie Rotterdammers op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Als Rotterdamse SP zijn we natuurlijk reuze trots op Cem Lacin, Diederik Olders en Sun van Dijk.

Lees verder
20 februari 2017

SP schrikt van 3 ton voor directeur Nieuw Reijerwaard

Foto: Groenlinks Barendrecht / Groenlinks Barendrecht

De SP-fractie vernam uit diverse berichten dat de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard een salaris toucheert van € 296.155. Het gaat om een ´ambtelijke functie´. De SP is geschrokken van het bedrag en wil opheldering.

Lees verder
15 februari 2017

Vragen over grondwateraanpak Agniesebuurt en Zomerhofkwartier

Foto: Wikimedia Commons

De gemeente Rotterdam gaat binnenkort een deel van het riool in de Agniesebuurt en het Zomerhofkwartier vervangen. Bij dit nieuwe systeem komt hemelwater niet langer in het riool, maar moet het worden opgevangen in de bodem, wat gevolgen heeft voor de grondwaterstand. De omwonenden hebben vooralsnog meer vragen dan antwoorden over de deze ingrijpende maatregelen en ook de SP wil graag donderdag van de wethouder weten wie waarvoor precies verantwoordelijk is, wat de consequenties voor de omgeving zijn en hoe de kosten verdeeld gaan worden.

Lees verder
9 februari 2017

Mooie avond in de Beverwaard

Foto: Ineke Palm/SP

Een half jaar na de komst van het AZC in de Beverwaard wil de SP graag weten hoe het gaat, niet alleen wat betreft de komst van het AZC maar ook of de beloofde verbetering van de wijk van start is gegaan. Er vond een bijeenkomst plaats in wijkgebouw De Focus.

Lees verder
1 februari 2017

Sporten op afstand: een illusie van olympische proporties

Donderdag 2 februari is de laatste discussie in de gemeenteraad over het verzelfstandigen van het Rotterdamse sportbedrijf. De gemeentelijke dienst Sport wordt zo gezegd 'op afstand gezet' als het aan de wethouder ligt. De SP vindt deze beslissing een zeer slecht en vooral overbodig plan.

Lees verder
25 januari 2017

AOW- en Jeugdtegoed moet beter

Foto: Axelle B

De SP gaat volgende week in de Rotterdamse gemeenteraad drie voorstellen indienen om het AOW- en Jeugdtegoed beter te maken. Ten eerste gaat de partij een voorstel indienen dat regelt dat ouders van kinderen tot 12 jaar vanaf maart 225 euro krijgen en oudere kinderen 325 euro. Een ander voorstel vraagt wat soepeler om te gaan met het product-aanbod dat het tegoed op de Rotterdampas biedt voor met name AOW-ers.
UPDATE: Het SP-voorstel waarin staat dat ouderen worden betrokken bij het uitbreiden van het product-aanbod van AOW-tegoed op Rotterdampas, is aangenomen.

Lees verder
19 januari 2017

Eerste stappen in Schiebroek worden gezet

Foto: Edwin de Voigt/SP

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling vroeg de SP aandacht voor de verslechterende situatie in Schiebroek-Zuid. De raad naam het voorstel over en afgelopen donderdag is de eerste stap gezet: een grote bijeenkomst in de wijk om de problemen goed in kaart te krijgen.

Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...