h
4 juli 2017

SP: Sociaal en duurzaam moeten hand in hand gaan

Foto: SP / teknologisk.dk

Vandaag bespreekt de raad de voorjaarsnota. Of eigenlijk het gedoogakkoord dat is gesloten nadat ChristenUnie/SGP zich heeft aangesloten bij het stadsbestuur. Nadat SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn kort was ingegaan op de nieuwe politieke situatie, diende hij een serie concrete voorstellen in. Deze zorgen er samen voor dat de overgang naar duurzaam in Rotterdam ook sociaal verloopt. Die omslag is noodzakelijk, maar alleen als ook de Rotterdammers met de laagste inkomens hiervan kunnen profiteren, heeft 'ie kans van slagen.

Lees verder
10 juni 2017

Doe mee met de raadscampagne!

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP
Met de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen nog maar net achter ons, stomen we alweer door naar de volgende. Die voor de gemeenteraad in maart 2018 (#GR18). Deze zomer benaderen we alle leden met de vraag op welke manier ze een steentje willen bijdragen aan de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Lees verder
18 juli 2017

Gemeente verziekt historisch pand met goedkope renovatie

Foto: SP

Het oude schoolgebouw aan de Koningsveldestraat in Rotterdam Noord wordt in opdracht van de gemeente geschikt gemaakt als atelierruimte en ontmoetingscentrum voor de buurt. Bij de renovatie wordt echter niet bepaald gekeken naar de architectonische waarde van het pand. SP-Raadslid Pieter Schol stelt vragen.

Lees verder
13 juli 2017

Huurders zijn gedoe van Humanitas zat

Foto: Edwin de Voigt

Al maanden is er gesteggel tussen de zorg- en huisvestingstak van Humanitas. Ondertussen groeit het ongenoegen bij de huurders van Stichting Humanitas Huisvesting. Ouderen dachten eerder een fijne, levensloop-bestendige woning te hebben gevonden, maar er wordt steeds meer beknibbeld op de voorzieningen. Bovendien is er veel ontevredenheid over de communicatie en de hoge huur. Daarom zijn de huurders een actie gestart, samen met de SP. De landelijke SP-fractie vraagt om opheldering middels schriftelijke vragen.

Lees verder
7 juli 2017

Rotterdam krijgt Deltaplan Grondwater

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Op voorstel van SP, gesteund door VVD en GroenLinks, krijgt Rotterdam een Deltaplan Grondwater. Daarover besliste zojuist de gemeenteraad. Wie de beelden ziet van de stad na een fikse hoosbui begrijpt dat er wat heel wat moet gebeuren om problemen met ondergelopen kelders en binnentuinen op te lossen. Daarom pleit de SP voor een actief grondwaterbeleid.

Lees verder
6 juli 2017

Rotterdam zet concrete stappen met afkoppeling aardgasaansluitingen

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Onlangs tekende duurzaamheidswethouder Langenberg de Green Deal Aardgasvrije wijken. De SP is daar blij mee, maar vond er vervolgens in de Voorjaarsnota geen letter over terug. Een voorstel van de partij om begin volgend jaar met een uitgewerkt plan te komen voor de afkoppeling van een geselecteerd deel van Rotterdam is door het stadsbestuur overgenomen.

Lees verder
6 juli 2017

Groen spoorboekje voor De Hofbogen

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Afgelopen tijd zijn er flinke stappen gezet in het opknappen van de Hofbogen. Maar bij verdere ontwikkelingen van het dak is de gemeente afhankelijk van de opstelling van de eigenaren, Hofbogen BV en ProRail. Er is momenteel geen geld om verdere stappen te kunnen zetten in het vergroenen van het dak. Daarom vraagt de SP bij de Voorjaarsnota het college met de eigenaren tot een plan te komen waarbij het dak gefaseerd zijn gewenste groene invulling kan krijgen.

Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...