SP Rotterdam

Stel je kandidaat voor het afdelingsbestuur!

Eind oktober kiest de ledenvergadering van de SP afdeling Rotterdam een nieuw afdelingsbestuur. Alle leden van de SP Rotterdam kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur. Hieronder vind je meer informatie over de procedure. 

› Lees verder

Wij zijn bewoners, geen boekhouders!

26-09-2016De SP-fractie ontving tientallen bewonersorganisaties tijdens een door de partij georganiseerde bijeenkomst op het stadhuis. Deze week staat de toekomst van de bewonersorganisaties op de agenda van de gemeenteraad. Er staat veel op het spel; wijkkranten, wijkwinkels, bewonersbelangen en buurtactiviteiten. De SP verzamelt de informatie en gaat voorstellen doen om deze ankers in de wijk te behouden, niet alleen op de korte termijn maar ook vanaf 2018 en verder.

› Lees verder

Schroef onaangekondigde inspecties bij gevaarlijke bedrijven op

25-09-2016Vorige week luidden de Onderzoeksraad van de Veiligheid (OVV) en de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMenV) de noodklok over verschillende inspectiediensten in Nederland. De SP deelt die zorgen en stelt vragen aan het stadsbestuur over onze eigen milieu-inspectiedienst DCMR. Moet bijvoorbeeld het aantal onaangekondigde inspecties niet omhoog?

› Lees verder

Breid plekken nachtopvang per direct uit

15-09-2016Het groeiend aantal daklozen en buitenslapers baart de SP zorgen. Raadslid Josine Strörmann wil in debat met de wethouder om te zien wat er gedaan kan worden om dit aantal te verminderen. Maar de belangrijkste eis voor de korte termijn is om het aantal plekken in de nachtopvang per direct uit te breiden.

› Lees verder

Kritische blik op privacy ouderbijdrage

Foto: Nynke Vissia
09-09-2016De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de Rotterdamse Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ouders moeten sinds 1 september inkomensgegevens overdragen aan VVE-bedrijven die vervolgens de hoogte van de bijdrage vaststellen. Er waren twijfels over de bescherming van de inkomensgegevens bij de VVE-bedrijven die de gegevens moesten verwerken.› Lees verder

Drie Rotterdammers kandidaat-Kamerlid

01-09-2016Drie Rotterdammers staan er op de concept-kandidatenlijst die de SP afgelopen maandag presenteerde. Cem Lacin, Diederik Olders en Sun van Dijk zijn door de selectiecommissie gekozen voor de lijst

› Lees verder

SP biedt hulp bij Vestia brief zwarte schimmel

31-08-2016Woningbouwcorporatie Vestia onderkent na jaren eindelijk de problemen met achterstallig onderhoud en zwarte schimmel in Schiebroek. Al eerder liet de corporatie weten een onafhankelijk onderzoeksbureau in te schakelen. Nu krijgen bewoners bewoners van Vestia-woningen in Schiebroek ook een brief toegestuurd. Op deze manier wil de woningcorporatie de problemen met schimmel in heel het gebied in kaart brengen en aanpakken.

› Lees verder

Coolsingel: te duur en geen goed plan

30-08-2016Het college van B&W wil 47 miljoen euro besteden om de Coolsingel 'levendig, gezellig en aantrekkelijk' te maken. De SP-fractie in de gemeenteraad heeft grote twijfels bij dit plan. Volgens SP fractievoorzitter Leo de Kleijn is het te duur voor wat het oplevert. Lost het plan de problemen met het autoverkeer in de stad niet op. En is het zeer de vraag of 47 miljoen naar de Coolsingel nu wel de grootste prioriteit zou moeten hebben.

› Lees verder

Voorstellen voor een echte Rotterdamse woonvisie

24-08-2016Morgen buigt de gemeenteraad zich over de omstreden woonvisie van wethouder Schneider. De voorgenomen afbraak van 20.000 betaalbare woningen is voor de SP het meest heikele punt in de visie, niet voor niks door 13.000 Rotterdammers gekozen als inzet voor het Woonreferendum op 30 november. Maar de visie gaat natuurlijk over nog veel meer. De SP gaat daarom morgen voorstellen indienen voor een betere positie van huurders, meer woningaanbod voor grote gezinnen in de sociale voorraad en een grotere ambitie wat betreft energiebesparing.

› Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...