SP Rotterdam

Voorjaarsnota: de Rotterdammer heeft het nakijken

07-07-2016Vandaag bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota. Een slap verhaal van het stadsbestuur dat de Rotterdammer niet vooruit zal helpen. Bezuinigd wordt er – nog verder – op het armoedebeleid en geld dat bestemd is voor zorg wordt niet uitgegeven. De rode loper wordt uitgerold voor toeristen in de binnenstad , de mensen in de wijken erachter hebben het nakijken.

› Lees verder

Oproep aan NIDA en DENK

*Van de facebookpagina van Leo de Kleijn, 20-7-2016.*

Turkse Nederlanders die actie voeren en demonstreren over ingrijpende gebeurtenissen in Turkije. Ik heb de afgelopen dagen veel reacties gezien en gehoord van mensen die vinden dat dat eigenlijk niet kan. Het zou betekenen dat de 'nederturken' niet voldoende geintegreerd zijn. Dat vind ik een onzinnige redenering.

Zelf vind ik dat vooral een redenering die past bij het volstrekt verkeerde idee dat er in dit land maar een identiteit mag en moet zijn.

› Lees verder

Hark het Quarantaine-gebied niet aan

14-07-2016De SP-fractie gaat geregeld buurten in de wijken van Rotterdam. Afgelopen maandag waren de bewoners van een wel heel bijzonder stukje grond aan de beurt: het quarantaine-eiland, gelegen even buiten Heijplaat, aan de Maas, tegenover Schiedam-Zuid. Het Havenbedrijf heeft namelijk plannen met het terrein, dat bol staat van de geschiedenis, en die zien er niet allemaal al te best uit...

› Lees verder

Rode Veer voor Querien Velter

12-07-2016De Rode Veer is afgelopen zondag uitgereikt aan Querien Velter. Zij kreeg de prijs voor haar tomeloze inzet de afgelopen maanden in de campagne voor het woonreferendum.

› Lees verder

Plan en geld voor geteisterd Oud-Crooswijk

07-07-2016Volgens de sociale index is het oer-Rotterdamse Oud-Crooswijk de slechtste wijk van de stad. In het gebiedsplan van 2014 werd vastgesteld dat er een stevige sociale aanpak nodig is, waar mogelijk gecombineerd met het opknappen van de woningen en de buitenruimte. Bij de evaluatie in 2016 blijkt dat de situatie in de wijk verslechterd is. Vandaag bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota. De SP dient hierbij een voorstel in om dit jaar nog een plan op te stellen inclusief financiering voor de verbetering van Oud-Crooswijk.

› Lees verder

SP: onthard de stad

07-07-2016Het klimaat verandert en dat merk je in versteende steden als Rotterdam het sterkste. Het voorkomen van klimaatverandering is de beste oplossing, maar in de tussentijd vindt de SP dat de stad beter voorbereid moet zijn op deze verandering. Vandaag diende de partij bij voorjaarsnota een voorstel in om steen en asfalt in de stad te vervangen door groen.

› Lees verder

Woonreferendum 'ouderwets' op papier

07-07-2016Als eind november de Rotterdammers naar de stembus gaan voor het woonreferendum, dan moeten dat wel eerlijke verkiezingen worden. De SP was dan ook niet blij met het voorstel van het stadsbestuur om vooral digitaal te stemmen. De raad nam echter vanmorgen een voorstel van SP en GroenLinks aan om 'ouderwets' op papier te stemmen. Bovendien moeten er voldoende stemlokalen beschikbaar zijn.

› Lees verder

Gepast bedrag voor passend onderwijs

23-06-2016De vrijwillige ouderbijdrage die gevraagd wordt door scholen is voor veel ouders een steeds groter wordende financiële last. Tot verbazing van SP-raadslid Sun van Dijk is de ouderbijdrage voor de nieuw opgerichte Athena-klassen voor hoogbegaafde kinderen 1500 euro per jaar terwijl de begeleiding van deze kinderen onder de wet passend onderwijs vallen. Reden om schriftelijke vragen te stellen.

› Lees verder

Fooi van 96 cent klap in gezicht minima

20-06-2016De gemeente Rotterdam geeft 16.000 Rotterdammers die al jaren op een houtje bijten een klap in hun gezicht. Door ze af te schepen met een armzalig bedrag van 50 euro per jaar. Dat is in elk geval wat wethouder Struijvenberg voorstelt aan de gemeenteraad.

› Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...