SP Rotterdam

'Eenoudergezinnen zijn in Rotterdam zwaar de klos'

18-10-2016Gisteren was het Wereldarmoededag 2016. In een volle Pauluskerk legde SP-raadslid Josine Strormann vooral de problemen van Rotterdamse eenoudergezinnen bloot in haar toespraak. Hieronder haar spreektekst.

› Lees verder

Nominatie Querien Velter Politicus van het Jaar

17-10-2016SP-raadslid Querien Velter is genomineerd voor de titel Politicus van het Jaar 2016. De jury roemde Velter als grote kartrekker voor het Woonreferendum dat eind november plaatsvindt.

› Lees verder

Zorg voor rust in Welzijn, Jeugdhulp en Zorg

13-10-2016Sinds de gemeente meer taken heeft gekregen op het gebied van Zorg, Welzijn en Jeugdhulp is het even tijd voor rust, vindt de SP. Daarom zou de partij het liefst zien dat er nu niet opnieuw wordt aanbesteed. Niet dat alles nu op rolletjes loopt, maar grote structuurveranderingen zouden ervoor zorgen dat werkers in de zorg niet toekomen aan hun belangrijkste taak: zorg verlenen. Vandaag bespreekt de gemeenteraad de ontwikkelingen in de Zorg, Welzijn en Jeugdhulp en raadslid Josine Strörmann heeft nog een aantal verbetervoorstellen.

› Lees verder

Bijeenkomst Nationaal Zorgfonds: we slopen de marktwerking er uit

07-10-2016Tientallen mensen kwamen gisteren bijeen in het Nivon om verder te praten over het Nationaal ZorgFonds. Want dat marktwerking in de zorg zijn langste tijd heeft gehad is wel duidelijk: het systeem faalt aan alle kanten. En dus werden er plannen gesmeed. 

› Lees verder

Actiebijeenkomst Woonreferendum weer druk bezocht

06-10-2016Om te zorgen dat 30 november Rotterdammers massaal hun stem uitbrengen tegen de Woonvisie, worden er actiebijeenkomsten georganiseerd. De tweede bijeenkomst in het Nivon werd wederom druk bezocht.

› Lees verder

Cultuur: SP let wel op de kleintjes

06-10-2016Gisteren besprak de commissie in de eerste ronde het Cultuurplan 2017-2020. In dit plan staat welke instellingen onder welke voorwaarden hoeveel subsidie krijgen de komende jaren. Wat de SP betreft houden we vast aan de uitgangspunten die vorig jaar met de cultuursector zijn afgesproken. Nu het plan van het college er ligt, lijken die uitgangspunten soms door de achterdeur verdwenen, ten nadele van de cultuursector zelf. Vooral de kleine wijkinitiatieven moeten het onderspit delven.

› Lees verder

Voorstellen voor een echte Rotterdamse woonvisie

24-08-2016Morgen buigt de gemeenteraad zich over de omstreden woonvisie van wethouder Schneider. De voorgenomen afbraak van 20.000 betaalbare woningen is voor de SP het meest heikele punt in de visie, niet voor niks door 13.000 Rotterdammers gekozen als inzet voor het Woonreferendum op 30 november. Maar de visie gaat natuurlijk over nog veel meer. De SP gaat daarom morgen voorstellen indienen voor een betere positie van huurders, meer woningaanbod voor grote gezinnen in de sociale voorraad en een grotere ambitie wat betreft energiebesparing.

› Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...