h
10 juni 2017

Doe mee met de raadscampagne!

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP
Met de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen nog maar net achter ons, stomen we alweer door naar de volgende. Die voor de gemeenteraad in maart 2018 (#GR18). Deze zomer benaderen we alle leden met de vraag op welke manier ze een steentje willen bijdragen aan de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Lees verder
10 juni 2017

Gezocht: SP-volksvertegenwoordigers

Foto: Diederik Olders/SP

Op straat, in de buurt en ook in de gemeenteraad: de SP strijdt voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Samen met de Rotterdammers die het aangaat.

Lees verder
23 juni 2017

Laat volkstuinders niet de dupe worden van traagheid wethouder

Foto: Edwin de Voigt

Al drie jaar wachten de Rotterdamse volkstuinen op een nieuw plan van het college voor het beheer van hun complexen. Vanaf 2018 moet dit definitief geregeld zijn, maar pas nu ligt er een visiestuk ter advisering bij de gebiedscommissies, met nog vele haken en ogen. De Algemene Vereniging van Volkstuinders Nederland (AVVN) is bereid het beheer en de verhuur over te nemen. De SP vreest echter dat, met zo weinig tijd, het achterstallig onderhoud bij de nieuwe beheerder over de schutting gegooid gaat worden. De SP wil zo snel mogelijk opheldering van de wethouder en vraagt samen met de PvdA het debat aan.

Lees verder
22 juni 2017

Voortaan betere verbinding tussen speciaal onderwijs en wijkteams

Foto: Pixabay

Een voorstel van de SP om de verbinding tussen het speciaal onderwijs en de wijkteams te verbeteren is vandaag aangenomen. Door de complexe situatie waarin leerlingen en ouders zich bevinden en het feit dat niet alle wijkteams op deze vraag toegerust zijn ging het nu nogal eens mis.

Lees verder
21 juni 2017

SP wil nieuwe ontsluiting Pothof om vrachtwagenhinder tegen te gaan

Foto: Liesbeth Hoogenboom

De SP wil dat de hinder van omwonenden door het vrachtverkeer van en naar de Pothof over de Volgerweg in Rozenburg ophoudt. Daarvoor zal de partij pleiten bij de raadsvergadering donderdag. Het zou het beste zijn als het industrieterrein een nieuwe ontsluitingsweg krijgt.

Lees verder
20 juni 2017

Wat gaat er gebeuren met de bewoners van de Mijnkintbuurt?

Foto: Harm Haverman/SP

De tweede helft van mei zijn we met grote aantallen de Mijnkintbuurt ingetrokken. In de Mijnkintbuurt in de Tarwewijk gaat gemeente Rotterdam 168 woningen aankopen en slopen. Deze woningen zijn veelal in particulier bezit. Nog los van wat er voor terugkomt, vraagt de SP zich af hoe er wordt omgegaan met de huidige bewoners.

Lees verder
15 juni 2017

Werknemers Magis 010 mogen niet op straat belanden

Foto: Liesbeth Hoogenboom

De werknemers van Magis 010 mogen niet op straat belanden. Dat blijft de inzet van de SP als de dreigende sluiting eind van de maand verder besproken wordt in de commissie. Vandaag hield raadslid Josine Strörmann hiervoor al een vurig pleidooi in raad.

Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...