SP Rotterdam

Eerste mijlpaal woonreferendum bereikt!

21-04-2016Vandaag zijn de eerste handtekeningen voor het stedelijk referendum over de woonvisie overhandigd. De Rotterdamse huurdersverenigingen bereiken hiermee de eerste mijlpaal op weg naar een stedelijk referendum over de woonvisie. De handtekeningen werden in ontvangst genomen door de fractievoorzitters van de Rotterdamse politieke partijen.

› Lees verder

Stel je kandidaat voor het afdelingsbestuur!

Eind juni kiest de ledenvergadering van de SP afdeling Rotterdam een nieuw afdelingsbestuur. Tot en met 15 mei kunnen alle leden van de SP Rotterdam zich kandidaat stellen voor het bestuur. Hieronder vind je meer informatie over de procedure. 

› Lees verder

Manon van den Berg in gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk

21-04-2016Afgelopen donderdag is Manon van den Berg geïnstalleerd als kersvers lid van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Zij is de opvolger van Agostinho dos Santos, die het lidmaatschap niet meer kon combineren met zijn werk.

› Lees verder

SP-er Breedveld afgezet na meningsverschil

19-04-2016De meerderheid van de gebiedscommissie Prins Alexander zette afgelopen donderdag Corstiaan Breedveld af als vicevoorzitter. Aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen in Breedveld was een verschil van mening over het onverkort toekennen van een bewonersinitiatief van de speeltuinvereniging in Kralingseveer. Breedveld vond de manier waarop een aantal leden van de gebiedscommissie dit initiatief behandelden "uiterst gênant". Dat had Breedveld niet mogen zeggen volgens een meerderheid van de commissie.

› Lees verder

Verbeteringen op komst voor Bibliotheek Rotterdam

07-04-2016Vandaag heeft de Rotterdamse raad besloten om een eerste stap te zetten naar een verbeterde bibliotheek in Rotterdam. De SP is altijd al tegenstander geweest van het sluiten van bibliotheken in de verschillende wijken in de stad en was dus blij verrast met het voorstel van dit college. Het stadsbestuur besloot om in de nieuwe uitgangspunten de gemaakte fout te herstellen.

› Lees verder

Rotterdammers staan klaar voor vluchtelingen

04-04-2016Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het platform Rotterdam verwelkomt vluchtelingen. Ook komen er steeds meer initiatieven om daadwerkelijk bij te dragen aan opvang en ondersteuning van vluchtelingen in Rotterdam. Dat bleek weer eens uit een netwerkbijeenkomst in Beverwaard deze week, georganiseerd door het platform.

› Lees verder

Woonvisie zet mensen tegenover elkaar

23-03-2016Vandaag werd in de raadscommissie opnieuw de Woonvisie besproken. Dit visiedocument van het college stelt de afbraak voor van 20.000 betaalbare woningen, waarvan er 15.000 moeten worden gesloopt de komende vijftien jaar. Wat de SP betreft stelt deze ongewenste afbraak onnodig mensen tegenover elkaar. Opvallend is de 'monitor' die het college introduceert, waarmee de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen jaarlijks moet worden gepeild. Een monitor die volgens de SP meteen de prullenbak in kan, want de beschikbaarheid zakt dit jaar al onder de ondergrens. Dit blijkt volgens de partij uit de cijfers van de Maaskoepel.

› Lees verder
Contact met de SP in Rotterdam

SP-afdeling Rotterdam
Gaffelstraat 61-B
3014 RC Rotterdam
T (010) 707 48 78
E rotterdam@sp.nl
I www.rotterdam.sp.nl

SP-fractie Rotterdam
Coolsingel 40, kamer 18
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
T (010) 267 33 59
E fractie@rotterdam.sp.nl

» Meer contactgegevens en routebeschrijving...