h
25 september 2023

Succesvolle PrinsjesdagProtest

Foto: SP Rotterdam

Op 17 september stonden mensen op voor Nederland tijdens het PrinsjesdagProtest in Den Haag. Daags voor Prinsjesdag wil de SP de plannen van het demissionaire kabinet voor het komende jaar een andere, sociale kant op sturen. Ook Rotterdammers waren in Den Haag om op te komen voor onder andere lagere prijzen, betere zorg en geen sloop van goede woningen.

Lees verder

AD: 'Rotterdam wil 30.000 nieuwe woningen, maar dat doet ook pijn'

AD: 'De Rotterdamse politiek buigt zich over een megaplan voor de bouw van 30.000 woningen aan de oostkant van de stad. Een zegen voor woningzoekenden, maar tegenstanders voelen zich niet gehoord. ,,Gaat het echt zo in Nederland?’’

AD: 'Maar ook de tegenstanders vinden weerklank in de raad. (...) Emin Başoğlu (SP) zit in een actiegroep tegen de nieuwe brug. Başoğlu (SP) hoopt nog steeds dat Rotterdam alsnog kiest voor een tunnel in plaats van een brug. ,,Denk aan de bewoners. Duizenden auto’s langs je raam met alle extra fijnstof.”

Lees verder
6 september 2023

Prinsjesdagprotest tegen bezuinigingen en voor belasten rijken en recordwinsten

Foto: SP Rotterdam

De SP in Rotterdam gaat met bewoners uit Crooswijk op 17 september naar het PrinsjesdagProtest in Den Haag. De partij is de afgelopen zomermaanden met duizenden mensen in gesprek gegaan over de hoge prijzen van de boodschappen en het levensonderhoud. Met name de stijgende kosten van de zorg, huur, energie, brandstof en openbaar vervoer waren onderwerp van gesprek. Het doel van het protest is om de stijgende prijzen te stoppen en geplande bezuinigingen op de zorg, de huren en het onderwijs van tafel te krijgen.

Lees verder

AD: 'RET-topman Maurice Unck vertrekt na zes jaar bij geplaagd vervoersbedrijf'

AD: 'Just Hovens Greve (SP), die vaker kritiek heeft op het functioneren van de RET en Unck, noemt het vertrek ‘opmerkelijk’ en hoopt op een opvolger met draagvlak onder het personeel. ,,En iemand die kan puinruimen. Want Unck gaat nu weg, maar hij laat een puinzooi achter. Als SP hopen we op een nieuwe directeur die ervoor kan zorgen dat het ov weer normaal kan rijden in Rotterdam, iemand die rust geeft.’’

Lees verder

NRC: ' Hoe ‘containeradoptant’ Tom Breedveld in z’n rolstoel iedere dag op afvalcontainercontrole gaat'

NRC: 'Rotterdam telt meer dan 1.300 ‘containeradoptanten’ in de strijd tegen afval op straat. Als er afvalzakken of dozen naast de container staan sturen ze via een app een foto naar de gemeente.'

Lees verder

AD: 'Voormalig burgemeester Cor Lamers gaat meedenken over toekomst RET, SP kritisch over gang van zaken'

AD: 'De RET verkeert in zwaar financieel weer. De problemen zijn dermate zorgelijk dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de voormalige burgemeester van Schiedam, Cor Lamers, heeft gevraagd en bereid gevonden om mee te denken over de toekomst van het vervoersbedrijf. De SP zet vraagtekens bij de gang van zaken.'

Lees verder
9 augustus 2023

SP stelt vragen over verregaande verschraling OV in Rotterdam

Vandaag werd duidelijk dat na de zomerdienstregeling ook de reguliere dienstregeling voor de bus in Rotterdam verder wordt uitgekleed. RET is inmiddels niet meer ‘aardig onderweg’, maar ‘aardig uitgekleed’. Vervoersarmoede wordt in Rotterdam door deze nieuwe dienstregeling alleen maar groter. De Rotterdamse SP-fractie heeft vandaag hierover vragen gesteld aan wethouder Karremans.

Lees verder
8 augustus 2023

SP Jongeren Rotterdam maakt statement bij zandkasteel RET

Foto: SP

Op dinsdagavond 8 augustus hebben onze jongeren een statement gemaakt door een spandoek op te hangen bij het zandkunstwerk van vervoersmaatschappij RET op de Blaak. Met deze actie willen de jongeren de aandacht vestigen op de recente beslissing van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om tramlijnen 4, 7, 8 en 20 in te korten en te schrappen.

Lees verder
17 juli 2023

Het kabinet valt. Wij staan op voor Nederland!

Foto: SP Rotterdam

Op zaterdag 15 juli zijn we met Rotterdammers in gesprek gegaan over de val van het kabinet en het vertrek van Rutte. Uit de gesprekken blijkt dat er volop enthousiasme is om Nederland weer op te bouwen na jarenlange afbraak. Daarom komen we op 17 september op voor Nederland tijdens het PrinsjesdagProtest! Samen laten we zien dat het anders kan en dat het anders moet!

Lees verder
17 juli 2023

Wonen is te belangrijk om aan de markt over te laten!

Foto: SP Rotterdam

Emin Basoglu van de SP fractie tijdens de commissievergadering van 28 juni 2023 'Het recht op wonen is aan de markt overgelaten en de gemeenschap heeft hieraan betaald. Onacceptabel!' Lees het artikel en bekijk de inbreng van de SP over het woonbeleid. 

Lees verder

Pagina's