h
11 maart 2024

Stop de sloop van de historische Tarwebuurt

Foto: SP Rotterdam

Bewoners van de Tarwebuurt hebben begin van dit jaar hun Tarwebuurt gevierd en nieuwjaarswensen overhandigd aan Woonstad Rotterdam voor een mooi begin van het nieuwe jaar zonder sloop. In januari zou het bestuur van Woonstad namelijk het besluit nemen over de sloop van de Tarwebuurt.

Lees verder
9 maart 2024

SP Jongeren Rotterdam houden wethouder Bouwen een spiegel voor als oproep voor meer sociale woningen

Foto: SP Rotterdam

De SP Jongeren Rotterdam hebben donderdag 7 maart na Rotterdam Late Night voor WORM een spiegel overhandigd aan wethouder Chantal Zeegers met daarop een bouwhelm en de leuzen: ‘Wat als jij dakloos was?’ en ‘Bouw sociaal!’. Met de overhandiging van de spiegel maken de jongeren duidelijk dat de wethouder goed in de spiegel moet kijken en moet inzien dat het bouwen van sociale woningen prioriteit heeft.

Lees verder
2 maart 2024

Enthousiasmerend 29e SP congres

Foto: SP Rotterdam

De Rotterdamse SP afdeling was vandaag aanwezig bij een mooi, enthousiasmerend congres. Tijdens het 29e congres van de SP is er een nieuwe voorzitter (Lieke van Rossum), algemeen secretaris (Nils Muller) en een nieuw partijbestuur gekozen. We hebben afscheid genomen van Lilian Marijnissen en Tiny Kox.

Lees verder

Dagblad010: 'SP vindt RISE te risicovol na eerdere zeperds'

Dagblad010:

''De fractie van de SP vraagt zich af of de markt voor dure appartementen in Rotterdam langzamerhand niet volledig verzadigd is en heeft bij wethouder Zeegers opgevraagd hoeveel projecten om die reden inmiddels geen doorgang hebben gevonden. Belangrijke informatie vindt raadslid Coskun, omdat hij vreest dat de komst van het – in zijn ogen megalomane – woonflat RISE aan de Coolsingel in die verzadigingsrange zal vallen en Rotterdam daarmee voor de zoveelste keer tegen een gigant van een zeperd zal aanlopen.

Lees verder

De Ster: 'Sloopkogel voor Pompenburgflat?'

De Ster Online: 'Woensdag 24 januari 2024 organiseerde de plaatselijke SP een informatie- en actiebijeenkomst in het Nivon-gebouw aan de Dirk Smitsstraat in Crooswijk, voor bewoners van de Pompenburgflat en sympathisanten. Besproken werd wat er was gedaan om sloop van de Pompenburgflat te verijdelen en wat de tegenstanders van de sloop nu te doen staat. Zie de foto’s en powerpointpresentatie. Actievoerder Emin Başoğlu, burgerraadslid voor de SP, doet een oproep om zienswijzen (bezwaren) in te dienen bij de Rotterdamse gemeenteraad:

Lees verder
22 februari 2024

Rotterdammers slaan alarm om asociale woonvisie

Foto: SP Rotterdam

Vele Rotterdammers maken zich zorgen om de nieuwe woonvisie en slaan daarom alarm. Het aantal sociale woningen wordt niet verhoogd, het aantal dakloze Rotterdammers stijgt en Rotterdammers krijgen geen verregaande zeggenschap over de leef- en woonomgeving. Emin Basoglu van de SP fractie: 'Het is alarmerend dat wethouder Chantal Zeegers niet kiest voor meer sociale woningen en meer zeggenschap voor bewoners. Velen, inclusief de wethouder, zouden lessen trekken uit de sloop van de Tweebosbuurt, maar helaas is daar niets of weinig van terug te zien. De SP ziet dat mensen terecht in opstand komen tegen de asociale woonvisie en het recht op de stad eisen.'

Lees verder

Steun het Woonalarm voor een sociale woonvisie in Rotterdam

Genoeg is genoeg! Steeds meer mensen worden dakloos. Rotterdammers kunnen geen betaalbare woning in Rotterdam meer vinden. De wooncrisis is veroorzaakt door verkeerde politieke keuzes. Het is nu tijd om radicaal te breken met de woonvisies die alleen pappen en nathouden. Het is tijd voor een sociale woonvisie.Lees verder

AD: 'Strijd tegen sloop Pompenburgflat nog niet gestreden!'

Emin Basoglu van de SP-fractie: 'Door slechte keuzes zitten we nu in een wooncrisis. De Pompenburgflat is een uniek gebouw. Zonde als het gesloopt wordt. Het staat symbool voor bereikbare sociale huisvesting.'

Kom naar de actieavond woensdag 24 januari 19:30 en help mee om de Pompenburgflat te redden!

Lees verder
18 januari 2024

Help mee om de Pompenburgflat te redden!

Foto: SP Rotterdam

Op woensdag 24 januari om 19:30 (locatie: Nivon, Dirk Smitsstraat 76) organiseert de SP samen met bewoners van de Pompenburgflat een informatie- en actieavond. De gemeente onderzoekt momenteel of de plannen voor de RISE-ontwikkeling haalbaar en betaalbaar zijn. Rotterdammers kunnen tot 1 februari bezwaar maken op het ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport.

Lees verder

Dagblad010: 'SP-jeugd woest op bouwwethouder Chantal Zeegers'

Dagblad010: 'De jongeren van de SP Rotterdam hebben bij de bouwplaats naast de Markthal actie gevoerd tegen het bouwbeleid van D66-wethouder Chantal Zeegers, omdat zij met haar ambtenaren besloten hebben om - midden in de woningcrisis -  de grondprijzen voor sociale huurwoningen met 150% te verhogen. De jongeren van de SP vinden dit unfair. Zij hingen een poster als statement op een bouwterrein in het centrum van Rotterdam.'

Lees verder

Pagina's