h
17 juni 2022

Het gaat maar door!

Foto: SP Rotterdam

Op donderdag 16 juni 2022 is het coalitieakkoord 2022-2026 besproken in de gemeenteraad. Leefbaar Rotterdam, DENK, D66 en VVD vormen samen het college en hebben het akkoord ‘Eén stad’ geschreven. SP Rotterdam fractievoorzitter Theo Coşkun: ‘Als je het gelezen hebt dan denk je 'Het gaat maar door'. Ik heb het 3 keer gelezen en denk dat een beter titel was geweest 'We gaan gewoon door'. Ruim 60 pagina’s om uit te leggen dat men eigenlijk niks wil veranderen.'

Lees verder
10 juni 2022

SP start landelijke strijd om recreatieparken

Foto: SP

Morgen, zaterdag 11 juni, zet de SP een grote actie op touw in Den Haag om de politieke strijd aan te gaan tegen de massale opkoop door roofinvesteerders van enorm veel recreatieoorden en volkstuincomplexen in heel Nederland. Dit is nog maar het begin!

Lees verder

11 juni: Demonstratie tegen de roofinvesteerders

Vele campings en vakantieparken in Nederland zijn door roofinvesteerders opgekocht en nog meer worden er bedreigd. Standplaatshouders die daar vaak al tientallen jaren verblijven moeten nu het veld ruimen. De SP wil dit stoppen en organiseert op zaterdag 11 juni een demonstratie. Maar dat kunnen wij niet alleen.

Lees verder
27 mei 2022

Buurten in de wijken deel 2: Carnisse

Foto: SP Rotterdam

Afgelopen maandag 23 mei is de SP-fractie langsgegaan in Carnisse. De fractie is in gesprek gegaan met bewoners en organisaties over hoe het gaat in Carnisse en wat er beter kan in dit gebied.

Lees verder
19 mei 2022

Kritiek op eenzijdige ‘participatie’ luchthavenbesluit

Foto: SP Rotterdam

Op woensdag 18 mei vond de commissievergadering plaats over het participatieproces luchthavenbesluit over Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Bewoners kwamen in groten getale inspreken omdat in de onderhandelingen alleen groei van de luchthaven aan bod is gekomen. Burgerraadslid Emin Başoğlu: ‘Voor de SP en de bewoners is het volstrekt onacceptabel dat krimp en hinderbeperking van RTHA niet aan bod zijn gekomen. De wethouder moet ervoor zorgen dat bewoners goed kunnen participeren en krimpscenario’s op tafel blijven zodat de belangen van bewoners vertegenwoordigd worden en niet de belangen van de luchtvaartlobby.’

Lees verder
8 mei 2022

Indrukwekkende actie SP met Dichters voor Vrede bij beeld Peter de Grote

Foto: SP Rotterdam

Vandaag vond er een indrukwekkende actie plaats bij het standbeeld van Tsaar Peter de Grote met de Dichters voor Vrede op initiatief van de SP. We hebben onze verontwaardiging uitgesproken over de Russische invasie van Oekraïne. Uit solidariteit is het standbeeld van Peter de Grote ingepakt en als 'retour afzender' bestempeld.

Lees verder
28 april 2022

Buurten in de Wijken deel 1: Mathenesse

Foto: SP Rotterdam

De SP-fractie is op maandag 25 april langsgegaan in Mathenesse. De fractie is in gesprek gegaan met bewoners en organisaties over hoe het gaat in het Witte Dorp, Oud- en Nieuw Mathenesse en hoe het beter kan in deze gebieden.

Lees verder
21 april 2022

Emin Basoglu versterkt SP-fractie

Foto: SP Rotterdam

Tijdens de raadsvergadering van vanmiddag is Emin Başoğlu benoemd als burgerraadslid van de Rotterdamse SP-fractie. Emin is als fractiemedewerker en actievoerder al jaren actief en nu ook als commissielid bij de (tijdelijke) commissies Sociaal en Fysiek.

Lees verder
21 april 2022

Theo Coskun onderstreept het belang van FNV tienpuntenplan

Foto: SP Rotterdam

Vandaag was de Rotterdamse SP-fractie bij de overhandiging van het tienpuntenplan van de FNV aan de gemeenteraad. Eerder tijdens de verkiezingscampagne heeft de SP het tienpuntenplan om Rotterdam socialer en eerlijker te maken volledig ondersteund.

Lees verder
21 april 2022

Geen energie voor Rotterdam: nieuwe raad laat Rotterdammers in de kou staan

Foto: SP Rotterdam

Ons voorstel voor een hogere energietoeslag voor meer Rotterdammers is niet aangenomen. Het voorstel voor een energietoeslag van 800 euro voor Rotterdammers die tot 130% van het wettelijk sociaal minimum verdienen, is onder andere niet ondersteund door Leefbaar Rotterdam en DENK. Fractievoorzitter Theo Coskun: ‘Zeer teleurgesteld in DENK die bij de eerste de beste motie al laat zien dat ze voortaan samen met de VVD de werkende armen in Rotterdam in de kou laat staan’

Lees verder

Pagina's