h
15 maart 2024

Het Wonen wordt van de beurs gehaald tijdens Woonbeurs 2024

Foto: SP Rotterdam

Bij de Woonbeurs in Rotterdam op zaterdag 16 maart 10:00 wordt het wonen van de beurs gehaald. Op deze symbolische plek, bij de Woonbeurs, maakt de SP duidelijk dat het Wonen geen ‘markt’ behoort te zijn. Terwijl er binnen in de woonbeurs onbetaalbare woningen worden aangeboden, kunnen huurders en woningzoekenden bij de speciale stand buiten zich direct inschrijven voor bereikbare en betaalbare woningen. Deze stand, bemand door Emin Basoglu, woordvoerder Wonen van de SP gemeenteraadsfractie, en andere SP-ers, maakt promotie voor de komst van een gemeentelijk woonbedrijf zodat er daadwerkelijk voor gewone Rotterdammers gebouwd kan worden. Ga naar https://rotterdam.sp.nl/nieuws/2024/03/het-wonen-is-van-de-beurs-gehaald-tijdens-woonbeurs-2024 om de actie te bekijken.

Lees verder
13 maart 2024

Geen gemeentelijke taken zonder knaken!

Foto: SP

Gemeentelijke taken komen in de knel te zitten. Thuiszorg en jeugdzorg worden versoberd. Ouderen, zieken en kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. En dan krijgen gemeenten vanaf 2026 nog een éxtra korting waardoor ze financieel in het ravijn worden gejaagd. De SP heeft met succes een voorstel ingediend om het nodige geld voor gemeenten veilig te stellen. Het is nu aan de formerende partijen om dat waar te maken.  

Lees verder
11 maart 2024

0% huurverhoging is genoeg

Foto: SP Rotterdam

0% huurverhoging is genoeg. Prijzen van boodschappen en energie worden alsmaar hoger. Een huurverhoging van zo'n 5 procent is onacceptabel.Daarom heeft de Rotterdamse SP fractie de wethouder verzocht om er alles aan te doen de hoge huurverhoging van dit jaar tegen te houden. Stop de huurverhoging!

Lees verder
11 maart 2024

Stop de sloop van de historische Tarwebuurt

Foto: SP Rotterdam

Bewoners van de Tarwebuurt hebben begin van dit jaar hun Tarwebuurt gevierd en nieuwjaarswensen overhandigd aan Woonstad Rotterdam voor een mooi begin van het nieuwe jaar zonder sloop. In januari zou het bestuur van Woonstad namelijk het besluit nemen over de sloop van de Tarwebuurt.

Lees verder
9 maart 2024

SP Jongeren Rotterdam houden wethouder Bouwen een spiegel voor als oproep voor meer sociale woningen

Foto: SP Rotterdam

De SP Jongeren Rotterdam hebben donderdag 7 maart na Rotterdam Late Night voor WORM een spiegel overhandigd aan wethouder Chantal Zeegers met daarop een bouwhelm en de leuzen: ‘Wat als jij dakloos was?’ en ‘Bouw sociaal!’. Met de overhandiging van de spiegel maken de jongeren duidelijk dat de wethouder goed in de spiegel moet kijken en moet inzien dat het bouwen van sociale woningen prioriteit heeft.

Lees verder
2 maart 2024

Enthousiasmerend 29e SP congres

Foto: SP Rotterdam

De Rotterdamse SP afdeling was vandaag aanwezig bij een mooi, enthousiasmerend congres. Tijdens het 29e congres van de SP is er een nieuwe voorzitter (Lieke van Rossum), algemeen secretaris (Nils Muller) en een nieuw partijbestuur gekozen. We hebben afscheid genomen van Lilian Marijnissen en Tiny Kox.

Lees verder

Dagblad010: 'SP vindt RISE te risicovol na eerdere zeperds'

Dagblad010:

''De fractie van de SP vraagt zich af of de markt voor dure appartementen in Rotterdam langzamerhand niet volledig verzadigd is en heeft bij wethouder Zeegers opgevraagd hoeveel projecten om die reden inmiddels geen doorgang hebben gevonden. Belangrijke informatie vindt raadslid Coskun, omdat hij vreest dat de komst van het – in zijn ogen megalomane – woonflat RISE aan de Coolsingel in die verzadigingsrange zal vallen en Rotterdam daarmee voor de zoveelste keer tegen een gigant van een zeperd zal aanlopen.

Lees verder

De Ster: 'Sloopkogel voor Pompenburgflat?'

De Ster Online: 'Woensdag 24 januari 2024 organiseerde de plaatselijke SP een informatie- en actiebijeenkomst in het Nivon-gebouw aan de Dirk Smitsstraat in Crooswijk, voor bewoners van de Pompenburgflat en sympathisanten. Besproken werd wat er was gedaan om sloop van de Pompenburgflat te verijdelen en wat de tegenstanders van de sloop nu te doen staat. Zie de foto’s en powerpointpresentatie. Actievoerder Emin Başoğlu, burgerraadslid voor de SP, doet een oproep om zienswijzen (bezwaren) in te dienen bij de Rotterdamse gemeenteraad:

Lees verder
22 februari 2024

Rotterdammers slaan alarm om asociale woonvisie

Foto: SP Rotterdam

Vele Rotterdammers maken zich zorgen om de nieuwe woonvisie en slaan daarom alarm. Het aantal sociale woningen wordt niet verhoogd, het aantal dakloze Rotterdammers stijgt en Rotterdammers krijgen geen verregaande zeggenschap over de leef- en woonomgeving. Emin Basoglu van de SP fractie: 'Het is alarmerend dat wethouder Chantal Zeegers niet kiest voor meer sociale woningen en meer zeggenschap voor bewoners. Velen, inclusief de wethouder, zouden lessen trekken uit de sloop van de Tweebosbuurt, maar helaas is daar niets of weinig van terug te zien. De SP ziet dat mensen terecht in opstand komen tegen de asociale woonvisie en het recht op de stad eisen.'

Lees verder

Steun het Woonalarm voor een sociale woonvisie in Rotterdam

Genoeg is genoeg! Steeds meer mensen worden dakloos. Rotterdammers kunnen geen betaalbare woning in Rotterdam meer vinden. De wooncrisis is veroorzaakt door verkeerde politieke keuzes. Het is nu tijd om radicaal te breken met de woonvisies die alleen pappen en nathouden. Het is tijd voor een sociale woonvisie.Lees verder

Pagina's