h

Actie meldpunt: Pleisters helpen niet, groot onderhoud wel!

Als SP maken we al jaren samen met bewoners de plekken zichtbaar waar pleisters geplakt zijn in plaats van dat er groot onderhoud geleverd is. We roepen iedereen met gebreken op om samen in actie te komen. Want alleen zo kunnen we ongezonde huizen weer gezond maken! Vul hier het formulier in!

De aanwezigheid van schimmels en gebreken in woningen is ongezond en levensgevaarlijk. Rotterdammers trekken al jaren aan de bel en komen in actie. De SP heeft in de afgelopen jaren bewoners ondersteund uit onder andere Schiebroek, Slinge, IJsselmonde en West in het afdwingen van verbeteringen bij achterstallig onderhoud. Toch wordt er overal in Rotterdam pleisters geplakt en komen de problemen terug. Wat de SP betreft is er groot onderhoud nodig in de strijd hiertegen, geen tijdelijke pleisters.

Er is genoeg geld om voor iedereen een gezonde leefomgeving te garanderen. Er waren en er worden de verkeerde keuzes gemaakt. Wanneer er niet naar huurders wordt geluisterd, wanneer zoveel mensen – waaronder kinderen – ziek worden in hun eigen huis, zit de schimmel niet alleen in de huizen, maar in het systeem. Nederland had een lange traditie van trotse volkshuisvesting. Nu is er een decennialange traditie van bezuinigen op huurders en corporaties.

Talloze huurders worden gedupeerd. Particuliere verhuurders en woningcorporaties plakken, bij wijze van spreken, pleisters op gebouwen. Het is tijd om de pleisters van verhuurders zichtbaar te maken, te verwijderen en te weigeren. De SP roept corporaties daarom op om hun sociale gezicht te tonen en het wegwerken van het achterstallig onderhoud tot topprioriteit uit te roepen.

Vul het formulier in. Maak de ongewenste pleisters in Rotterdam zichtbaar! We gaan er samen er alles aan doen om gezamenlijk verbetering af te dwingen in jouw buurt.

U bent hier