h

Bewoners Slinge starten actiegroep tegen schimmelflat

18 december 2018

Bewoners Slinge starten actiegroep tegen schimmelflat

Foto: SP / De bewoners en SP-leden bundelen hun kracht in de actiegroep Geen schimmel in Slinge

De bewoners van Vestia-flats in Slinge zijn een comité gestart tegen schimmel. De actiegroep “Geen schimmel in Slinge” wordt door de SP ondersteund. De partij kreeg via haar landelijke meldpunt schimmelalarm een bericht van een bewoner in één van de Vestia-flats. Na twee avonden bij twee flats huis-aan-huis te gaan, kwamen veel klachten van bewoners naar voren. Hierop is afgelopen maandagavond een bewonersavond georganiseerd om over de problemen te praten en de krachten te bundelen.

Op maandagavond kwamen 12 bewoners en een aantal SP-leden samen om te praten over de problemen. Tijdens deze avond werden de klachten bevestigd. SP-commissielid en woordvoerder wonen, Burak Yildiz, was een van de aanwezige SP-leden: “De klachten zijn 2 tot 3 jaar terug ontstaan en Vestia biedt geen structurele oplossing. Als bewoners bellen wordt beterschap beloofd, maar er gebeurt niets. De kelder van een van de flats staat blank. Schimmel staat in de bergingen tegen de muren, waardoor deze niet te gebruiken zijn. Mensen slaan nu spullen op in hun flat en dit tast hun woongenot aan. Bovendien hebben een aantal woningen last van schimmel, vocht en tocht. Dit is een ongezonde situatie die moet stoppen. Van verschillende bewoners is de verzekeraar gestopt met uitkeren van schade, omdat een oplossing uit blijft. Mensen zijn de dupe van nalatigheid door Vestia.”

Tijdens de avond kwam naar voren dat bewoners zich niet gehoord voelen door Vestia. Een van de bewoners zei: “Je wil wat maken van je huis, je thuis er van maken.” Een andere bewoner gaf aan: “Als ik in de kelder kom, word ik misselijk van de stank.” Als reactie op alle klachten zei een bewoner: “We willen opzichters, geen oplichters.”

De bewoners hebben tijdens de avond een aantal eisen opgesteld en gaan daar de steun van de overige bewoners voor verzamelen. Dit doen zij door handtekeningen op te halen. Begin januari is er een vervolgbijeenkomst. Dan kijkt actiegroep “Geen schimmel in Slinge” samen met de SP hoe ze de eisen bij Vestia gaan neerleggen.

Foto: SP

Foto: SP

U bent hier