h

Nieuws uit 2013

17 oktober 2013

SP: knokken voor Rotterdamse speeltuinen heeft geholpen

Afgelopen week verscheen de Notitie Toekomst Rotterdamse Speeltuinen. De SP is redelijk tevreden met de notitie, omdat veel van de eisen en adviezen van de speeltuinen door de wethouder zijn overgenomen. De meeste speeltuinen werden op korte termijn met sluiting bedreigd. De SP-fractie organiseerde eerder dit jaar een druk bezochte bijeenkomst op het stadhuis met een groot aantal speeltuinen, om de voorwaarden voor een goed gemeentelijk speeltuinenbeleid op een rijtje te zetten heeft.

Lees verder
17 oktober 2013

ROOD: Wolfert van Borselen spreekt zich uit

ROOD Rotterdam voert actie bij middelbare scholen voor het behoud van de studiefinanciering en met resultaat! Vandaag sprak de directeur van de Wolfert van Borselen scholengroep zich uit nadat vele leerlingen hun steun hadden betuigd.

Directeur Wolfert van Borselen scholengroep spreekt zich uit voor stufiLees verder
15 oktober 2013

HuurSpreekuur in Rotterdam

Huurders hebben per 1 juli minimaal 4% huurverhoging gekregen, maar veel van hen blijken te kampen met achterstallig onderhoud en gebreken aan hun woning. Ook over de communicatie door en met de corporaties zijn huurders ontevreden. De Rotterdamse SP start daarom samen met actieve bewoners uit Noord een HuurSpreekuur.

Lees verder
10 oktober 2013

Rotterdam moet weer adem kunnen halen

Bewoners en Milieudefensie boden de Rotterdamse raadscommissie MVSP (milieu) ruim 6.800 handtekeningen aan van Rotterdammers die vragen om gezondere lucht. De lucht in Rotterdam is ongezond vervuild. De commissie vergaderde over aanvullende maatregelen voor gezonde lucht.

Lees verder
6 oktober 2013

SP-motie voor klachtenmeldpunt Wmo aangenomen

Vanmiddag besprak de gemeenteraad over alle veranderingen in de thuiszorg. Er is veel misgegaan en gaat nog steeds veel mis sinds de overgang naar de nieuwe werkwijze bij de huishoudelijke verzorging. Een motie van de SP voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt werd bij deze vergadering unaniem aangenomen.

Lees verder
6 oktober 2013

Topinkomens gesubsidieerde instellingen aan banden gelegd

De gemeenteraad besloot op initiatief van de SP en de PvdA normen te stellen aan de topinkomens van bestuurders en directeuren van gesubsidieerde instellingen. Leefbaar Rotterdam ondersteunde het amendement.

Lees verder

Pagina's

U bent hier