h

Topinkomens gesubsidieerde instellingen aan banden gelegd

6 oktober 2013

Topinkomens gesubsidieerde instellingen aan banden gelegd

De gemeenteraad besloot op initiatief van de SP en de PvdA normen te stellen aan de topinkomens van bestuurders en directeuren van gesubsidieerde instellingen. Leefbaar Rotterdam ondersteunde het amendement.

 

De SP vindt dat gemeentelijk subsidiegeld niet mag bijdragen aan topinkomens boven de zogenaamde WNT norm. Als dat wel gebeurt moeten die instellingen het teveel betaalde geld terugbetalen. De SP wil nog een stapje verder gaan; wat de SP-fractie betreft komen instellingen en organisaties met bestuurders die een salaris hebben boven die norm helemaal niet meer in aanmerking voor subsidies vanuit de gemeente.

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn: ''In de publieke sector moet het schaarse overheidsgeld naar de dienstverlening aan burgers en naar de mensen die het werk doen. Dat geld moet niet aan de strijkstok blijven hangen van managers en bestuurders."

U bent hier