h

HuurSpreekuur in Rotterdam

15 oktober 2013

HuurSpreekuur in Rotterdam

Huurders hebben per 1 juli minimaal 4% huurverhoging gekregen, maar veel van hen blijken te kampen met achterstallig onderhoud en gebreken aan hun woning. Ook over de communicatie door en met de corporaties zijn huurders ontevreden. De Rotterdamse SP start daarom samen met actieve bewoners uit Noord een HuurSpreekuur.

Afgelopen maanden kwamen er met de actie 'Huur te Duur' honderden klachten binnen bij de SP over de vier grote Rotterdamse woningbouwcorporaties. Een huurder van Havensteder uit Noord: 'Al een lange tijd kamp ik met een vochtprobleem. Er zijn afgelopen jaar wel drie verschillende mannen bij mij over de vloer geweest om te kijken naar de problemen, maar nog steeds is er niks verholpen. Ik betaal per 1 juli tientallen euro's extra huur maar mijn woning verpauperd met de dag.'

Volgens de SP is het tijd dat de woningcorporaties in Rotterdam samen met hun huurders openlijk verzet gaan tonen tegen het akkoord van minister Blok (Wonen) met corporatie koepel Aedes. In dit akkoord blijft de verhuurdersheffing van kracht en dus ook de huurverhoging komend jaar. In plaats van de corporaties te belasten vindt de SP dat er maximaal geïnvesteerd kan worden in het renoveren en verbeteren van de sociale woningvoorraad. Huurders bereiden opnieuw acties voor.

Om huurders te informeren over hun rechten en het ondernemen van acties tegen hun verhuurder, start de SP Rotterdam samen met actieve bewoners uit Rotterdam Noord een huur-spreekuur.

  • HuurSpreekuur
  • Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
  • Noordplein 12, Rotterdam

U bent hier