h

Noord

23 augustus 2017

SP: betrek huurders bij toekomst het Gele Gebouw

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Woningbouwcorporatie Havensteder is van plan het Gele Gebouw te verkopen. De ondernemers in het pand in het Zomerhofkwartier (ZOHO) willen echter graag blijven huren of zelf het pand overnemen en hebben zich verenigd in een coöperatie 'Het Gele Gebouw'. Dit zou recht doen aan de investeringen die zij tot nu toe hebben gedaan in het gebouw en in de buurt. De SP-fractie stelt schriftelijke vragen om opheldering te krijgen over de rol van de gemeente in de toekomstplannen met ZOHO en de positie van de huidige huurders.

Lees verder
6 juli 2017

Groen spoorboekje voor De Hofbogen

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Afgelopen tijd zijn er flinke stappen gezet in het opknappen van de Hofbogen. Maar bij verdere ontwikkelingen van het dak is de gemeente afhankelijk van de opstelling van de eigenaren, Hofbogen BV en ProRail. Er is momenteel geen geld om verdere stappen te kunnen zetten in het vergroenen van het dak. Daarom vraagt de SP bij de Voorjaarsnota het college met de eigenaren tot een plan te komen waarbij het dak gefaseerd zijn gewenste groene invulling kan krijgen.

Lees verder
30 maart 2017

Zet de Hofbogen weer op de rails

Foto: SP

De Rotterdamse SP-fractie maakt zich zorgen over de voortgang van het project om de Hofbogen op te knappen. Op een avond voor bewoners en betrokkenen op 7 maart bleek dat er veel enthousiasme is en er zijn veel ideeën en voorstellen zijn over de invulling, vergroening en het gebruik van het dak. Zolang de verkoop van het traject nog niet in de pijplijn zit zal een verdere vergroening van het tweede gedeelte moeizaam zijn.  De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Armoede in Rotterdam neemt toe

'Ook in Noord betalen mensen de prijs voor de bezuinigingen van dit college op het armoedebeleid,' constateert vicevoorzitter Theo Coskun (SP) in het AD Rotterdams Dagblad

Lees verder
16 februari 2016

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

Foto: SP

Vandaag publiceerde het college van B&W het 'Wijkprofiel 2016”. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien dat de sociale problemen van veel Rotterdammers de laatste jaren groter werden. De sociale index over de hele stad blijft weliswaar gelijk, maar het objectieve deel van die index daalt van 100 naar 96. Dit komt vooral door de grote toename van het aantal Rotterdammers met een laag inkomen en de groei van het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Bovendien blijkt uit de monitor dat de sociale verschillen tussen rijke en arme wijken toegenomen zijn. De tweedeling in de stad groeit.

Lees verder
26 oktober 2015

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

Meer erkenning voor verantwoordelijkheden, meer inzicht in beschikbare middelen, een duidelijker taakverdeling en directe toegang tot de ambtenarij. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in een onderzoek naar het functioneren van de gebiedscommissies. De SP pleit in de gemeenteraad voor het overnemen van alle verbeterpunten van de rekenkamer.

Lees verder
21 oktober 2015

Hofbogen: Een belofte aan Noord

Foto: SP

Onlangs kwam in het nieuws dat het ProRail niet gelukt is een aannemer te vinden voor renovatie van het dak van de hofbogen. Het lukt niet om dit jaar nog van start te gaan met de werkzaamheden, waardoor de gemeente een Europese subsidie van meer dan drie ton misloopt. De SP is geschrokken van dit nieuws en vraagt, samen met de VVD, het college om uitleg.

Lees verder
14 mei 2014

Sterk in de gebieden: SP levert 6 vice-voorzitters

Op 19 maart won de SP niet alleen fors bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Rotterdam. Daar gingen we van 2 naar 5 zetels. In de voormalige deelgemeenten waren er tegelijkertijd verkiezingen voor de nieuwe gebiedscommissies. Geen mini-gemeenteraden meer, maar meer een soort ondernemingsraden voor de gebieden.

Lees verder
20 maart 2014

17 SP'ers in de gebiedscommissies!

Ook in de gebiedscommissies heeft de SP flinke winst geboekt. Maar liefst 17 SP'ers zijn gekozen tot lid van de gebiedscommissie!

Lees verder
15 maart 2014

Roemer in Rotterdam Noord: “Het laatste wat wij gaan doen is bezuinigingen op ouderenzorg”

SP-fractievoorzitter Emile Roemer bezocht op vrijdag 14 maart het repaircafé in buurthuis De Nieuwe Banier in Rotterdam Noord, ondernemers aan de Zwart janstraat, eethuis voor minima Resto Van Harte en verzorgingstehuis De Hoeksteen in Prins Alexander.

Lees verder

Pagina's

U bent hier