h

SP: betrek huurders bij toekomst het Gele Gebouw

23 augustus 2017

SP: betrek huurders bij toekomst het Gele Gebouw

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Woningbouwcorporatie Havensteder is van plan het Gele Gebouw te verkopen. De ondernemers in het pand in het Zomerhofkwartier (ZOHO) willen echter graag blijven huren of zelf het pand overnemen en hebben zich verenigd in een coöperatie 'Het Gele Gebouw'. Dit zou recht doen aan de investeringen die zij tot nu toe hebben gedaan in het gebouw en in de buurt. De SP-fractie stelt schriftelijke vragen om opheldering te krijgen over de rol van de gemeente in de toekomstplannen met ZOHO en de positie van de huidige huurders.

Een groot deel van de ondernemers zit sinds 2012 in het Gele Gebouw en heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd binnen het gebouw en het gebied eromheen. De inspanningen van de, met name, creatieve en sociale ondernemers heeft een positieve invloed op de buurt. De plannen waren oorspronkelijk voor een periode van tien jaar. Echter, met de voorgenomen verkoop van het pand lijkt Havensteder hier nu vroegtijdig een einde aan te willen maken.

Al eerder hebben de huidige huurders een voorstel gedaan om zelf het Gele Gebouw van Havensteder over te nemen. Dit werd afgewezen door de corporatie. Nu willen de hurende ondernemers graag dat hun ideeën meegenomen worden bij een eventuele verkoop aan een derde partij.

De SP-fractie vindt ook dat de bestaande waarde en kennis serieus genomen moet worden en vraagt het college om de ondernemers te betrekken bij de toekomstplannen. SP-raadslid Querien Velter: 'De ondernemers van het Gele Gebouw hebben de afgelopen jaren hun waarde bewezen door hun inzet in het gebouw en de omgeving. Als de huidige plannen van Havensteder betekenen dat zij plaats moeten maken voor commerciële investeerders en nieuwbouw, zou dat een groot verlies zijn.'

Daarnaast viel het de SP op dat het Gele Gebouw ook bestempeld wordt als 'creatieve broedplaats' in een recent besproken beleidsstuk van D66-wethouder Langenberg. Het college is van mening dat het aantal vierkante meters voor ateliers en creatieve broedplaatsen juist moet worden uitgebreid. Hoe de commerciële verkoop van het Gele Gebouw hiermee valt te rijmen is ook een vraag die de SP graag beantwoord wil hebben.

U bent hier