h

Groen spoorboekje voor De Hofbogen

6 juli 2017

Groen spoorboekje voor De Hofbogen

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Afgelopen tijd zijn er flinke stappen gezet in het opknappen van de Hofbogen. Maar bij verdere ontwikkelingen van het dak is de gemeente afhankelijk van de opstelling van de eigenaren, Hofbogen BV en ProRail. Er is momenteel geen geld om verdere stappen te kunnen zetten in het vergroenen van het dak. Daarom vraagt de SP bij de Voorjaarsnota het college met de eigenaren tot een plan te komen waarbij het dak gefaseerd zijn gewenste groene invulling kan krijgen.

SP-raadslid Querien Velter:´Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Hofbogen, laten zich hierdoor niet hinderen, al geruime tijd wordt er enthousiast gewerkt aan plannen voor invulling van het groene dak. Dat hoeft niet allemaal in één keer, wij zien wel graag dat een organische ontwikkeling eindelijk van de grond kan komen.'

In het voorstel vraagt Velter het college om in overleg te gaan met Hofbogen BV en ProRail om tot een plan van aanpak te komen, inclusief kostenraming. Hierna kan er de komende jaren gefaseerd stappen worden gezet met de vergroening en inrichting van het Hofbogen-dak. Het plan moet dan voor de begrotingsbehandeling van 2018 verschijnen, begin november van dit jaar dus. Het SP-voorstel wordt gesteund door Leefbaar Rotterdam, D66, GroenLinks. PvdA en NIDA.

De SP heeft meerdere malen aandacht moeten vragen om de voortgang van het project te bewaken. Zoals in 2014 toen de SP meer geld wilde reserveren voor onderhoud van de Hofbogen en pas nog werden er vragen gesteld door de fractie over het onderhoud en de invulling van het dak. Tijdens de behandeling van Voorjaarnota in de gemeenteraad, vraagt de SP het college met een plan te komen om de daken van De Hofbogen sneller te voorzien van een al dan niet groene invulling. Dit pas helemaal in de visie van de SP-fractie dat sociaal en duurzaam hand in hand moeten gaan.

Update: Het voorstel is raadsbreed aangenomen.

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Het dak van ´Station Hofplein´ is inmiddels vergroend

U bent hier