h

SP: Sociaal en duurzaam moeten hand in hand gaan

4 juli 2017

SP: Sociaal en duurzaam moeten hand in hand gaan

Foto: SP / teknologisk.dk

Vandaag bespreekt de raad de voorjaarsnota. Of eigenlijk het gedoogakkoord dat is gesloten nadat ChristenUnie/SGP zich heeft aangesloten bij het stadsbestuur. Nadat SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn kort was ingegaan op de nieuwe politieke situatie, diende hij een serie concrete voorstellen in. Deze zorgen er samen voor dat de overgang naar duurzaam in Rotterdam ook sociaal verloopt. Die omslag is noodzakelijk, maar alleen als ook de Rotterdammers met de laagste inkomens hiervan kunnen profiteren, heeft 'ie kans van slagen.

Daarom zou om te beginnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid een pijler 'duurzaam' moeten krijgen, naast wonen, werken en onderwijs. Dat kan meteen een prima aanleiding zijn om meer mensen te betrekken bij het programma op zuid en de communicatie te verbeteren. Inspelend op de toekomst moet het stadsbestuur op Zuid zorgen voor 250 extra banen en 250 extra stageplekken in de duurzame techniek.

De SP wil resoluut breken met de fossiele industrie en wil dat het college met een uitgewerkt plan komt om stap voor stap bestaande aardgasaansluitingen af te koppelen en woningen op een andere manier verwarmen. Liefst op een manier zodat de kosten hiervan niet op het bord van de huurder terecht komt. Daken van nieuwe scholen en scholen die gerenoveerd moeten worden, zouden direct groen gemaakt moeten worden of vol gelegd met zonnepanelen.

Fractievoorzitter Leo de Kleijn: 'We moeten de doelstellingen van Parijs echt halen en daarvoor zijn veel grotere stappen nodig dan het stadsbestuur nu neemt. Bovendien moeten die maatregelen ten goede komen aan iedereen en niet alleen aan degene die subsidie krijgt voor z'n elektrische auto.'

Deltaplan voor de stad

Toenemende hoosbuien zorgen ervoor dat wateroverlast een hardnekkig probleem is in de stad. De eerste experimenten met het regelen van het grondwaterpeil in de Agniesebuurt laten zien dat een goede oplossing voor mens, dier en natuur nog niet gevonden is. De SP pleit dan ook voor een deltaplan, met onder andere goede risico-analyses, een reƫel financieel plaatje en intensieve betrokkenheid van bewonersgroepen.

Groen speelt overigens een belangrijke rol bij het geleidelijk afvoeren van het regenwater. En dus pleit de SP ervoor dat er nu echt stappen gezet worden in het vergroening van de Hofbogen. Ook moeten de meest versteende wijken van de stad met groen gecompenseerd worden, veel daarvan is door woningbouwprojecten verloren gegaan.
Een belangrijk deel van het groen wordt in de stad ook ingenomen door de volkstuinen. Wat de SP betreft kan het beheer van de tuinen alleen worden overgedragen aan de landelijke organisatie als er genoeg geld meegegeven wordt om het achterstallig onderhoud weg te werken. Daarnaast moet onderhoud aan het riool onder de tuinen niet op het bordje van de huurders terecht komen. De Kleijn: 'Klimaatverandering voorkomen is een ding, maar er op inspelen een tweede. Groen helpt daarbij. Onze stad dreigt dicht gebouwd te worden, dus is het belangrijk om tegelijkertijd andere plekken in de stad te vergroenen. En de volkstuinders spelen daar ook een belangrijke rol bij.'

Gemiste kans om armoede echt aan te pakken

De SP vindt het jammer dat de ChristenUnie/SGP de afgelopen dagen heeft aangesloten bij het stadsbestuur en niet in de oppositie is gebleven. Samen hadden we resoluut kunnen breken met het hardvochtig armoedebeleid van het huidig stadsbestuur. In ruil voor steun kreeg de ChristenUnie een aantal verbeteringen, die al op de plank lagen, cadeau. Maar die gaan de SP niet ver genoeg: daar bovenop zouden alle Rotterdammers met een inkomen tot 130 procent van het minimum eenmalig 100 euro moeten krijgen. Ook wil de partij dat kinderarmoede stevig wordt aangepakt en zou daar zelf om te beginnen 2 miljoen euro voor vrij maken. Daarnaast moet er echt werk gemaakt worden van warme lunches op scholen. Een motie voor een pilot is aangenomen, de scholen staan te trappelen, maar er moet echt boter bij de vis geleverd worden. Tenslotte zijn alle Rotterdamse musea een dag per week gratis toegankelijk voor iedereen, als het aan de SP ligt.

U bent hier