h

Milieu en groen

8 maart 2018

SP loopt mee in klimaatmars

SP-lijsttrekker Leo de Kleijn en partijgenoten lopen morgen mee in de klimaatmars. De wandeling tussen de Coolsingel en het Havenbedrijf is bedoeld om duidelijk te maken dat het Havenbedrijf af moet van de steenkool en moet overschakelen naar duurzame energie.

Lees verder
1 maart 2018

SP tekent FNV-manifest 'Echte banen in een solidaire stad'

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Vanavond ondertkende Leo de Kleijn het FNV-manifest 'Echte banen in een solidaire stad'. In een volle zaal in het Spartastadion zette hij als een van zes lijsstrekkers zijn handtekening onder een pleidooi van de vakbond voor onder andere een eerlijke omschakeling van fossiele naar duurzame energie, goede zorg en een effectiever armoedebeleid.

Lees verder

Werkloosheid dreigt door milieumaatregelen

De Rotterdamse economie staat aan de vooravond van een periode die vergelijkbaar is met de sluiting van de mijnen in Limburg, zegt SP'er Leo de Kleijn. ,,Maar dan groter.''

Daarom pleit De Kleijn voor fondsvorming samen met het bedrijfleven voor omscholing en afvloeiingsregelingen.

Lees verder
6 december 2017

Discussieavond: Hoe stoppen we GenX?

Foto: Joshua Vasilda

Donderdag 14 december organiseert de SP een discussieavond over de risico’s van de chemische industrie voor de leefomgeving. SP-Tweede Kamerlid Cem Lacin gaat in gesprek met bewoners en deskundigen. Wat zijn de gevolgen van de lozing van GenX voor de omgeving en de gezondheid? Welke stoffen worden er nog meer aangetroffen in het drinkwater en hoe kan dit milieuprobleem worden opgelost?

Lees verder
16 november 2017

Hoe de kolenoverslag stopt zonder dat iedereen op straat staat

Foto: Liesbeth Hoogenboom

Afgelopen dinsdag heeft de raad van Rotterdam een voorstel aangenomen om de overslag van steenkool in de Rotterdamse haven af te bouwen. Ook de SP steunt dit voorstel. Staan daarmee de medewerkers morgen op straat? 'Nee, natuurlijk niet,' betoogt raadslid Tom Weerdmeester, 'een omslag naar duurzame energie heeft alleen kans van slagen als we dat eerlijk aanpakken.'

Lees verder

Pagina's

U bent hier