h

Duurzaamheid en groen

6 juli 2018

SP wil alternatief voor rubbergranulaat op kunstgrasvelden

Foto: Pixabay

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat rubbergranulaat op kunstgrasvelden weliswaar niet veel schade lijkt te doen aan mensen, maar des te meer aan het milieu. Omdat de gemeente nog steeds velden met rubber aanlegt, stelde de SP samen met de Partij voor de Dieren vragen. De partij wil dat voortaan alternatieven als kokos of kurk worden gebruikt.

Lees verder
5 juli 2018

Rotterdam zoekt laatste olievogels

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Begin deze week kondigde Rijkswaterstaat aan te stoppen met het actief opsporen van zwanen en ganzen die getroffen zijn door de olieramp. De SP vindt dat cynisch want er komen nog steeds meldingen van gestrande vogels binnen. De partij diende daarom vandaag een voorstel in dat desnoods Rotterdam zelf samen met het Havenbedrijf en de diensten daar de laatste besmeurde beestjes uit de haven moet vissen. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Lees verder
3 juli 2018

SP bezoekt vogelopvang De Houtsnip

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Met man en macht wordt er in de regio gewerkt om honderden met olie besmeurde zwanen, ganzen en andere vogels weer schoon te krijgen. De vogels zijn het slachtoffer van de ramp die zich vorige week afspeelde in de Petroleumhaven toen een schip de kade raakte en 200 ton ruwe stookolie in het water verloor. De SP bezocht gisteren een van de vier vogelopvangen, De Houtsnip in Hoek van Holland.

Lees verder
26 juni 2018

Minder vliegen, meer treinen!

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Afgelopen zaterdag sprak Tweede Kamerlid Cem Lacin de mensen toe die protesteerden tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart. In vier krachtige statements zette hij uiteen waarom we de alternatieven voor vliegen moeten promoten en waarom Rotterdam Airport niet zonder meer moet uitbreiden.

Lees verder
22 juni 2018

Kamerlid Cem Lacin naar Rotterdam voor protest tegen Rotterdam Airport

Foto: Pixabay

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met overlast en vervuiling van de luchtvaart, ook als zij niet in de buurt van een vliegveld wonen. Tegen zes vliegvelden door het hele land, waaronder Rotterdam The Hague Airport, wordt er daarom zaterdag geprotesteerd. In Rotterdam zal dat zijn vanaf 13.00 uur aan het Kruisplein. Het protest is een initiatief van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Greenpeace. SP-Kamerlid Cem Lacin is ook aanwezig bij het protest: ‘Laagvliegende vliegtuigen verstoren de rust in Nederlandse natuur- en stiltegebieden. En wanneer mensen klagen, krijgen ze geen gehoor of worden ze door de overheid niet serieus genomen. Dat moet anders, en dat kan anders.’

Lees verder

Wethouder: 'Kans op asbest in volkstuinen is nul'

De kans dat de met puin vervuilde volkstuinen in het Rotterdamse Lage Land ook asbest bevatten, is vrijwel nul. Dat zei wethouder Joost Eerdmans (buitenruimte, Leefbaar Rotterdam) vanmorgen in de Rotterdamse gemeenteraad. ADRD tekent het op.

De krant kopt 'is' nul, de inleding zegt 'vrijwel nul'. Vast staat dat de wethouder had moeten (laten) onderzoeken met wat voor aarde de educatieven tuinen zouden worden opgehoogd. Dan was er geen bouwpuin met stenen en resten rioolbuis gestort...

Lees verder

Leefbaar wil raadsdebat over vuile volkstuinen Lage Land

Samen met de SP is een raadsdebat aangevraagd voor donderdag 24 mei.

Lees verder
23 mei 2018

Op puin kan je niet tuinieren!

Foto: SP

De tuinders van de Lieve de Keyweg in Rotterdam Lage Land breken zich de rug over de keien en brokstukken on hun moestuin. Het bouwpuin is in opdracht van de gemeente Rotterdam in hun tuin gestort om wateroverlast tegen te gaan. Dat bouwpuin niet de beste grond vormt voor een moestuin is, was even over het hoofd gezien. Dat de tuinders, die veelal op hoge leeftijd zijn, brokstukken moeten verwijderen uit hun tuin was eveneens niet voorzien.

Lees verder
8 maart 2018

SP loopt mee in klimaatmars

SP-lijsttrekker Leo de Kleijn en partijgenoten lopen morgen mee in de klimaatmars. De wandeling tussen de Coolsingel en het Havenbedrijf is bedoeld om duidelijk te maken dat het Havenbedrijf af moet van de steenkool en moet overschakelen naar duurzame energie.

Lees verder
1 maart 2018

SP tekent FNV-manifest 'Echte banen in een solidaire stad'

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Vanavond ondertkende Leo de Kleijn het FNV-manifest 'Echte banen in een solidaire stad'. In een volle zaal in het Spartastadion zette hij als een van zes lijsstrekkers zijn handtekening onder een pleidooi van de vakbond voor onder andere een eerlijke omschakeling van fossiele naar duurzame energie, goede zorg en een effectiever armoedebeleid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier