h

Op puin kan je niet tuinieren!

23 mei 2018

Op puin kan je niet tuinieren!

Foto: SP

De tuinders van de Lieve de Keyweg in Rotterdam Lage Land breken zich de rug over de keien en brokstukken on hun moestuin. Het bouwpuin is in opdracht van de gemeente Rotterdam in hun tuin gestort om wateroverlast tegen te gaan. Dat bouwpuin niet de beste grond vormt voor een moestuin is, was even over het hoofd gezien. Dat de tuinders, die veelal op hoge leeftijd zijn, brokstukken moeten verwijderen uit hun tuin was eveneens niet voorzien.

Voor de raadsvergadering van 24 mei hebben SP en Leefbaar Rotterdam samen een debat aangevraagd met de wethouder. SP-raadslid Taylan Cicek: 'Hoe kon dit gebeuren? Wat gaat de gemeente nu doen om het probleem van de tuinders op te lossen? Hoe voorkomen we dat dit soort zaken in de toekomst weer gebeuren? Ik wil opheldering vragen aan Wethouder Eerdmans en vooral zorgen dat er een oplossing komt voor de tuinders die nu een verloren jaar hebben. Op puin kan je niet tuinieren!'

Brokstukken op de bank, door een tuinder uit de grond getrokken
Foto: SP

Tijdens de tuindersbijeenkomst werden deze brokstukken demonstratief op tafel gegooid.

U bent hier