h

Prins Alexander

23 mei 2018

Op puin kan je niet tuinieren!

Foto: SP

De tuinders van de Lieve de Keyweg in Rotterdam Lage Land breken zich de rug over de keien en brokstukken on hun moestuin. Het bouwpuin is in opdracht van de gemeente Rotterdam in hun tuin gestort om wateroverlast tegen te gaan. Dat bouwpuin niet de beste grond vormt voor een moestuin is, was even over het hoofd gezien. Dat de tuinders, die veelal op hoge leeftijd zijn, brokstukken moeten verwijderen uit hun tuin was eveneens niet voorzien.

Lees verder
19 april 2016

SP-er Breedveld afgezet na meningsverschil

De meerderheid van de gebiedscommissie Prins Alexander zette afgelopen donderdag Corstiaan Breedveld af als vicevoorzitter. Aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen in Breedveld was een verschil van mening over het onverkort toekennen van een bewonersinitiatief van de speeltuinvereniging in Kralingseveer. Breedveld vond de manier waarop een aantal leden van de gebiedscommissie dit initiatief behandelden "uiterst gênant". Dat had Breedveld niet mogen zeggen volgens een meerderheid van de commissie.

Lees verder
16 februari 2016

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

Foto: SP

Vandaag publiceerde het college van B&W het 'Wijkprofiel 2016”. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien dat de sociale problemen van veel Rotterdammers de laatste jaren groter werden. De sociale index over de hele stad blijft weliswaar gelijk, maar het objectieve deel van die index daalt van 100 naar 96. Dit komt vooral door de grote toename van het aantal Rotterdammers met een laag inkomen en de groei van het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Bovendien blijkt uit de monitor dat de sociale verschillen tussen rijke en arme wijken toegenomen zijn. De tweedeling in de stad groeit.

Lees verder
26 oktober 2015

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

Meer erkenning voor verantwoordelijkheden, meer inzicht in beschikbare middelen, een duidelijker taakverdeling en directe toegang tot de ambtenarij. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in een onderzoek naar het functioneren van de gebiedscommissies. De SP pleit in de gemeenteraad voor het overnemen van alle verbeterpunten van de rekenkamer.

Lees verder
12 februari 2015

Waar geen wil is, komt geen weg

Afgelopen maandag ging de SP-fractie op bezoek bij de mensen die meepraten over de aan te leggen A13/A16. De belangrijkste knelpunten in de weg werden toegelicht. Maar de belangrijkste klacht van de omwonenden blijft de manier waarop het Rijk omgaat met hun inbreng.

Lees verder
14 mei 2014

Sterk in de gebieden: SP levert 6 vice-voorzitters

Op 19 maart won de SP niet alleen fors bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Rotterdam. Daar gingen we van 2 naar 5 zetels. In de voormalige deelgemeenten waren er tegelijkertijd verkiezingen voor de nieuwe gebiedscommissies. Geen mini-gemeenteraden meer, maar meer een soort ondernemingsraden voor de gebieden.

Lees verder
20 maart 2014

17 SP'ers in de gebiedscommissies!

Ook in de gebiedscommissies heeft de SP flinke winst geboekt. Maar liefst 17 SP'ers zijn gekozen tot lid van de gebiedscommissie!

Lees verder
17 maart 2014

Onrust in zorginstellingen over bezuinigingen

Afgelopen zondag was zorgdag voor de SP. SP’ers bezochten instellingen in onder meer Charlois,  Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en en Prins Alexander en spraken er met cliënten en zorgpersoneel.

Lees verder
16 maart 2014

Roemer: “De prijs van de zorg is wat wij ervoor over hebben!”

Emile Roemer bezocht  samen met Ineke Palm, Leo de Kleijn en Sun van Dijk van de afdeling Rotterdam ouderencentrum de Hoeksteen in Prins Alexander om met de bewoners te praten over de toestand van de zorg. De ouderen uitten een storm van kritiek op het beleid en veel waardering voor de medewerksters van de thuiszorg.

Lees verder
15 maart 2014

Roemer in Rotterdam Noord: “Het laatste wat wij gaan doen is bezuinigingen op ouderenzorg”

SP-fractievoorzitter Emile Roemer bezocht op vrijdag 14 maart het repaircafé in buurthuis De Nieuwe Banier in Rotterdam Noord, ondernemers aan de Zwart janstraat, eethuis voor minima Resto Van Harte en verzorgingstehuis De Hoeksteen in Prins Alexander.

Lees verder

Pagina's

U bent hier