h

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

26 oktober 2015

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

Meer erkenning voor verantwoordelijkheden, meer inzicht in beschikbare middelen, een duidelijker taakverdeling en directe toegang tot de ambtenarij. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in een onderzoek naar het functioneren van de gebiedscommissies. De SP pleit in de gemeenteraad voor het overnemen van alle verbeterpunten van de rekenkamer.

Een van de belangrijkste taken van de gebiedscommissies is het opstellen van een gebiedsplan. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners van het betreffende gebied. In dit plan worden de wensen, ambities en knelpunten in een gebied geïnventariseerd. Vervolgens is het helaas niet duidelijk op welke manier de gebiedsplannen worden vertaald naar uitvoering door de ambtenarij. Gebiedscommissies hebben geen zicht op wat daadwerkelijk wordt gerealiseerd en welk maatwerk per gebied geleverd wordt.

Hoewel de wethouder een deel van de aanbevelingen van de rekenkamer wel overneemt, gaat hij wat de SP betreft daarin niet ver genoeg. Theo CoŞkun, vicevoorzitter van de gebiedscommissie Noord: 'Op dit moment hebben we geen goed inzicht welk geld waaraan wordt uitgegeven. Cijfers zijn gewoon belangrijk en geven aan wat er gedaan wordt in ons gebied. Zonder deze gegevens kunnen wij als gebiedscommissie niet bijsturen waar nodig. Het is jammer dat de wethouder deze deur gesloten houdt.”
De gebiedscommissies hebben zich allen achter de aanbevelingen van de rekenkamer geschaard.

Sinds de verkiezingen in maart 2014 kent Rotterdam veertien gebieden. De gebiedscommissies vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden: de commissieleden zijn de ogen en oren van een gebied voor het stadsbestuur. De SP heeft zeventien gebiedscommissieleden, verspreid over negen gebieden.

Lees het volledige rapport van de rekenkamer, inclusief de aanbevelingen en de reactie van het college, hier.

U bent hier