h

Hillegersberg-Schiebroek

11 december 2017

SP samen met huurders in actie tegen schimmelhuizen

Foto: SP

De SP slaat landelijk en lokaal de handen ineen voor gezonde en goed onderhouden huurwoningen. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman wil dat huurders een afdwingbaar recht krijgen zodat schimmel wordt aangepakt. Daarnaast zal ze in de Tweede Kamer pleiten voor een landelijk actieplan tegen schimmelwoningen. Op tientallen plaatsen in ons land komen huurders al in opstand tegen ongezonde woningen, gesteund door de SP. Ook in Rotterdam hebben veel huurders last van schimmel in hun huizen.

Lees verder
22 maart 2017

Hillegersberg Schiebroek bezuinigt nog verder op welzijn

Via een U-bocht bezuinigt de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek vanaf volgend jaar nog verder op het welzijn. SP'er Piet Koole is boos dat zijn commissie 'liever geld terugstort naar de Coolsingel dan dat het investeert in het welzijn'.

Lees verder
19 januari 2017

Eerste stappen in Schiebroek worden gezet

Foto: Edwin de Voigt/SP

Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling vroeg de SP aandacht voor de verslechterende situatie in Schiebroek-Zuid. De raad naam het voorstel over en afgelopen donderdag is de eerste stap gezet: een grote bijeenkomst in de wijk om de problemen goed in kaart te krijgen.

Lees verder
14 november 2016

Pilot warme lunches op school een feit

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Al langere tijd pleit de SP voor warme lunches op scholen. Gisteren is een voorstel om hiervoor een pilot te starten door de gemeenteraad aangenomen. Het was een van de vele punten die aan de orde kwam bij de bespreking van de begroting. Omdat de algehele koers van het stuk  de partij niet bevalt, stemde zij tegen. Toch was er ook steun voor belangrijke voorstellen.

Lees verder
10 november 2016

32 voorstellen voor een beter Rotterdam

Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Rotterdam de begroting voor 2017. Op hoofdpunten gaven we eerder deze reactie op het stuk. Hoofdpunten daarbij zijn het bestrijden van de armoede en de schulden van vele Rotterdammers. Daarnaast geven we liever geld uit om de stadswijken op te knappen. Liever dan weer geld steken in het centrum met het opknappen van de Coolsingel. Tot slot is er nog veel werk aan de winkel als we de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs willen halen. Maar omdat de begroting eigenlijk over alles gaat, deden we de afgelopen weken nog veel meer voorstellen. Je vindt ze hieronder in het kort en helemaal onderaan als bijlage als volledige moties.

Lees verder
27 oktober 2016

Meerderheid gebiedscommissie Hillegersberg steekt kop in het zand

Foto: commons.wikimedia.org / commons.wikimedia.org

Dat Schiebroek-Zuid een aantal problemen kent is iedereen bekend. De wijk staat op een achterstand qua inkomen, werkgelegenheid, onderwijs, woonomgeving en wonen. Het zou logisch zijn als deze wijk daardoor op warme belangstelling van de gebiedscommissie kan rekenen. SP-gebiedscommissielid Piet Koole probeert echter al langer tevergeefs in zijn gebiedscommissie de problemen aan de kaak te stellen. Voorstellen aan zijn gebiedscommissie om actief in gesprek te gaan met bewoners in het gebied zijn allemaal, zonder uitzondering, afgeschoten.

Lees verder
31 augustus 2016

SP biedt hulp bij Vestia brief zwarte schimmel

Foto: SP

Woningbouwcorporatie Vestia onderkent na jaren eindelijk de problemen met achterstallig onderhoud en zwarte schimmel in Schiebroek. Al eerder liet de corporatie weten een onafhankelijk onderzoeksbureau in te schakelen. Nu krijgen bewoners bewoners van Vestia-woningen in Schiebroek ook een brief toegestuurd. Op deze manier wil de woningcorporatie de problemen met schimmel in heel het gebied in kaart brengen en aanpakken.

Lees verder
8 augustus 2016

Schiebroek en de mysterieuze zwarte schimmel

Foto: SP

Elk jaar worden de Schiebroekse huurders weer opgeschrikt door de jaarlijkse huurverhoging. Men zou verwachten dat met oplopende huur- en bijkomende kosten de woningen goed onderhouden zouden worden. Helaas, niets is minder waar. De woningen van woningbouwcoöperatie Vestia in Schiebroek-Zuid lijden onder extreme onderhoud achterstanden. De woningcorporatie durfde zelfs te beweren dat enkele  bewoners de zwarte schimmelvlekken zelf met verf aan zouden brengen. Na veel aandringen door onder meer SP'er Piet Koole lijkt het zwarte schimmel-probleem te worden onderkend.

Lees verder
16 februari 2016

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

Foto: SP

Vandaag publiceerde het college van B&W het 'Wijkprofiel 2016”. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien dat de sociale problemen van veel Rotterdammers de laatste jaren groter werden. De sociale index over de hele stad blijft weliswaar gelijk, maar het objectieve deel van die index daalt van 100 naar 96. Dit komt vooral door de grote toename van het aantal Rotterdammers met een laag inkomen en de groei van het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Bovendien blijkt uit de monitor dat de sociale verschillen tussen rijke en arme wijken toegenomen zijn. De tweedeling in de stad groeit.

Lees verder
1 december 2015

Geslaagde ledenavond Hillegersberg-Schiebroek

Woensdagavond 25 november kwamen SP'ers uit Hillegersberg-Schiebroek bijeen om kennis te maken en te bespreken wat er speelt in hun wijken. Er werd onder andere gesproken over de komst van de Skaeve Huse (de woningen voor mensen die mogelijk overlast veroorzaken) en het sluiten van voorzieningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier