h

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

16 februari 2016

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

Foto: SP

Vandaag publiceerde het college van B&W het 'Wijkprofiel 2016”. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien dat de sociale problemen van veel Rotterdammers de laatste jaren groter werden. De sociale index over de hele stad blijft weliswaar gelijk, maar het objectieve deel van die index daalt van 100 naar 96. Dit komt vooral door de grote toename van het aantal Rotterdammers met een laag inkomen en de groei van het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Bovendien blijkt uit de monitor dat de sociale verschillen tussen rijke en arme wijken toegenomen zijn. De tweedeling in de stad groeit.

Volgens de Rotterdamse SP-fractie is dit grotendeels te wijten aan het slechte sociale beleid van het stadsbestuur. Fractievoorzitter Leo de Kleijn: “Het Wijkprofiel moet op sociaal gebied een wake-up call zijn voor het stadsbestuur. De bezuinigingen op het armoedebeleid, de zorg en het welzijn raken de meest kwetsbare Rotterdammers en de armste wijken het hardst. De SP zal naar aanleiding van de monitor opnieuw concrete voorstellen doen om het beleid socialer te maken en de groeiende tweedeling te keren.”

Naast de sociale index bestaat de monitor uit een veiligheidsindex en een fysieke index. De veiligheidsindex geeft over de hele stad een iets beter beeld te zien in vergelijking met 2014. Het aantal inbraken, straatroof en geweldsmisdrijven is afgenomen. Ook de fysieke index (buitenruimte en wonen) is gestegen. De SP is daar blij mee. Maar die verbetering is niet gelijk verdeeld over de hele stad. Op wijk en buurtniveau blijkt dat vooral de wijken die ook in 2014 goed scoorden dat nu opnieuw doen. Armere wijken in Charlois, Feijenoord en IJsselmonde blijven achter.

De Kleijn vindt het vooral zorgwekkend dat er op Zuid sprake blijkt van verslechtering in plaats van verbetering. “Na zes jaar Pact op Zuid en nu vier jaar Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) blijken die programma's volstrekt onvoldoende om de sociale problemen in de wijken op zuid aan te pakken. We hebben het als SP-fractie al eerder gezegd: in woorden zegt het stadsbestuur veel te doen voor zuid, maar in de praktijk is dit toch vooral een college dat aandacht heeft voor de binnenstad en de zogenaamde 'kansrijke wijken'. Voor de SP zijn alle wijken kansrijk.”

De gemeenteraad zal binnenkort een debat voeren over het Wijkprofiel 2016. Dat gebeurt halverwege de periode van het zittende college (Leefbaar Rotterdam, D66, CDA). De Kleijn: “Alle reden om het roer om te gooien en het beleid bij te stellen. Een ding is duidelijk: Rotterdam heeft een meer sociaal beleid keihard nodig”.

U bent hier