h

Kralingen-Crooswijk

21 april 2016

Manon van den Berg in gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk

Foto: SP

Afgelopen donderdag is Manon van den Berg geïnstalleerd als kersvers lid van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Zij is de opvolger van Agostinho dos Santos, die het lidmaatschap niet meer kon combineren met zijn werk.

Lees verder
16 februari 2016

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

Foto: SP

Vandaag publiceerde het college van B&W het 'Wijkprofiel 2016”. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien dat de sociale problemen van veel Rotterdammers de laatste jaren groter werden. De sociale index over de hele stad blijft weliswaar gelijk, maar het objectieve deel van die index daalt van 100 naar 96. Dit komt vooral door de grote toename van het aantal Rotterdammers met een laag inkomen en de groei van het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Bovendien blijkt uit de monitor dat de sociale verschillen tussen rijke en arme wijken toegenomen zijn. De tweedeling in de stad groeit.

Lees verder
26 oktober 2015

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

Meer erkenning voor verantwoordelijkheden, meer inzicht in beschikbare middelen, een duidelijker taakverdeling en directe toegang tot de ambtenarij. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in een onderzoek naar het functioneren van de gebiedscommissies. De SP pleit in de gemeenteraad voor het overnemen van alle verbeterpunten van de rekenkamer.

Lees verder
9 juli 2015

Crooswijkers tegen ongelijkheid

Foto: SP

Afgelopen woensdag gingen SP’ers in gesprek met mensen in Crooswijk over de toegenomen ongelijkheid in ons land. Veel Crooswijkers vertelden dat ze de verschillen toe zien nemen al kwam het ook voor sommigen als een verrassing hoe groot de verschillen zijn geworden de afgelopen jaren.

Lees verder
4 juni 2015

Doek valt voor zwembad Schuttersveld

Een laatste reddingspoging van VVD en SP om zwembad Schuttersveld open te houden heeft het niet gered. Een voorstel werd afgewezen in de gemeenteraad en daardoor gaat de sluiting op 1 juli helaas door.

Lees verder
23 april 2015

Bewoners baas in eigen buurt

Foto: Edwin de Voigt/SP

Om de bewoners in buurten en straten meer zeggenschap te geven, kunnen ze geld aanvragen voor een bewonersinitiatief: een wijktuin, een buurt kindvriendelijker en groener maken, een sport-of kunstmiddag organiseren of een lotgenotengroep een plekje geven. De gebiedscommissie beslist over je voorstel en je kan aan de slag... tenzij 'het plan niet in lijn ligt met het collegebeleid'. Die voorwaarde wil het gemeentebestuur opnemen in de regels voor bewonersinititiatieven. De SP-fractie vindt dat je hiermee de democratisch gekozen gebiedscommissies buiten spel zet en doet vandaag een voorstel in de raad deze voorwaarde achterwege te laten.

Lees verder
12 februari 2015

Waar geen wil is, komt geen weg

Afgelopen maandag ging de SP-fractie op bezoek bij de mensen die meepraten over de aan te leggen A13/A16. De belangrijkste knelpunten in de weg werden toegelicht. Maar de belangrijkste klacht van de omwonenden blijft de manier waarop het Rijk omgaat met hun inbreng.

Lees verder
30 oktober 2014

SP, VVD en PvdA op de bres voor zwembad Schuttersveld

De fracties van SP, VVD en PvdA gaan zich gezamenlijk inzetten om Zwembad Schuttersveld in Crooswijk open te houden. Het college is voornemens te bezuinigen op recreatie, de sluiting van het zwembad Schuttersveld is daar onderdeel van. De partijen dienen een motie in tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad 11 november.

Lees verder
9 oktober 2014

Zwembad Schuttersveld moet open blijven!

Het nieuwe stadsbestuur wil flink gaan bezuinigen op recreatie, volgens de begroting die het college vorige week presenteerde. Zwembad Schuttersveld in Crooswijk zou daarom zijn deuren moeten sluiten. Niet wat de Crooswijkers betreft, en de SP steunt hen. Zwembad Schuttersveld moet open blijven!

Lees verder

Pagina's

U bent hier