h

SP, VVD en PvdA op de bres voor zwembad Schuttersveld

30 oktober 2014

SP, VVD en PvdA op de bres voor zwembad Schuttersveld

De fracties van SP, VVD en PvdA gaan zich gezamenlijk inzetten om Zwembad Schuttersveld in Crooswijk open te houden. Het college is voornemens te bezuinigen op recreatie, de sluiting van het zwembad Schuttersveld is daar onderdeel van. De partijen dienen een motie in tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad 11 november.

Het college wil het zwembadgedeelte van sportcomplex Schuttersveld sluiten en de zwemactiviteiten verplaatsen naar andere zwembaden. Maar wat blijkt, de vele en grote zwemverenigingen en particuliere zwemscholen kunnen helemaal niet terecht kunnen bij de andere zwembaden of slechts na 22 uur in de avond.

SP-raadslid Sun van Dijk: “Uit de hoorzitting bleek dat het zwembad van Schuttersveld uitermate geschikt voor specifieke doelgroepen in verband met de afmeting van het bad, dat is bijvoorbeeld erg nuttig voor de dovenzwemverenging, ook heeft dit zwembad een zwemlift voor gehandicapten, als enige in Noord en Kralingen-Crooswijk.”

Zwembad Schuttersveld is ook een ontmoetingsplek, een locatie met een wijkfunctie in een buurt dat nog maar weinig voorzieningen kent. Crooswijkers koesteren daarom hun zwembad.

Maarten van de Donk (VVD): “De Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk geeft in haar advies aan dat het zwembad zelfs met een kleiner bedrag aan exploitatiekosten de komende jaren open zou kunnen blijven. Dat lijkt me een handreiking.”

PvdA-raadslid Aruna Radjkoemar: “Schuttersveld is een laagdrempelig zwembad, het is niet alleen voor iedereen betaalbaar maar ook een plek waar iedereen zich thuis voelt zoals een vereniging voor homoseksuele, lesbische en biseksuele zwemmers.”

SP, VVD en de PvdA vragen het college het zwembad tot einde levensduur door te exploiteren. Gezien het tekort aan badwatercapacitieit voor zwemverenigingen is dit een noodzaak, aldus de partijen. Ook willen ze laten onderzoeken hoe de exploitatiekosten verminderd zouden kunnen worden zoals de Gebiedscommissie opperde. Tenslotte moet er een visie worden ontwikkeld op de rol van toekomstige multifunctionele sportcentra.

U bent hier