h

Begroting 2015

Hier vind je de berichten van de SP-fractie Rotterdam over de gemeentebegroting voor 2015.

11 november 2014

Linkse lichtpuntjes ondanks rechtse begroting

Bij de behandeling van de Rotterdamse begroting voor 2015 diende de SP-fractie meer dan 40 moties en voorstellen in, zoals aangekondigd bij de Algemene Beschouwingen. Voor het openhouden van buurtvoorzieningen, verduurzaming, bestrijding van armoede en verzachten van bezuinigingen op de zorg. Enkele moties werden aangenomen. Het overgrote deel kon geen steun vinden bij de collegepartijen Leefbaar, D66 en CDA.

Lees verder
6 november 2014

De Kleijn: 'Wil dit college nieuwe Rotterdammers?'

“Het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA moet zich schamen voor de begroting voor het jaar 2015 die ze voorleggen aan de Rotterdamse gemeenteraad”, aldus SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad. De crisis die al zes jaar de stad hard treft is nog lang niet voorbij, maar desondanks komt het college met een pakket maatregelen dat de voornaamste slachtoffers van de crisis nog dieper de put in helpt. Er wordt bezuinigd, maar niemand lijkt te weten waarom of tot welk doel de bezuinigingen dienen. Slopen om het slopen in plaats van #kendoe.

Lees verder
5 november 2014

SP voorstel om woonlasten in Rotterdam eerlijker te delen

De Rotterdamse SP-fractie wil een eerlijker verdeling van de lokale lasten in de stad. Bij de behandeling van de begroting 2015 stelt de SP voor om de kwijtschelding afvalstoffenheffing op 100% te houden en uit te breiden zodat alle Rotterdammers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum recht hebben op kwijtschelding. Dat kan betaald worden uit een kleine stijging van de OZB tarieven voor verhuurders en eigenaren van bedrijfspanden.

Lees verder
5 november 2014

SP-raadsleden bij actie Jeugdvakantieland

Bewoners voerden vandaag actie voor het behoud van Jeugdvakantieland. Met een heus kinderfeest op de stoepen van de Coolsingel. Jeugdvakantieland is bedoeld als een vakantievervanging voor gezinnen met een laag budget. Het huidige college wil hier een einde aan maken. Dinsdag 11 november wordt erover gestemd in de gemeenteraad. De SP-fractie zal tegen deze domme bezuiniging stemmen. SP-raadsleden waren aanwezig om de actie te steunen.

Lees verder
30 oktober 2014

SP, VVD en PvdA op de bres voor zwembad Schuttersveld

De fracties van SP, VVD en PvdA gaan zich gezamenlijk inzetten om Zwembad Schuttersveld in Crooswijk open te houden. Het college is voornemens te bezuinigen op recreatie, de sluiting van het zwembad Schuttersveld is daar onderdeel van. De partijen dienen een motie in tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad 11 november.

Lees verder
30 oktober 2014

SP-fractie op bezoek bij De Larenkamp

De SP-fractie is afgelopen maandag op bezoek geweest bij het, met sluiting bedreigde, buurtcentrum De Larenkamp.  Dit was op uitnodiging van het actiecomité.

Lees verder
29 oktober 2014

SP: Energiefonds voor energiezuiniger Rotterdam

De SP gaat bij de begroting voor 2015 een voorstel doen om een energiefonds in te stellen. Uit dit 'revolving' energiefonds kunnen leningen worden verstrekt aan woningbouwcorporaties om hun voorraad energiezuiniger te maken, in combinatie met de subsidie beschikbaar vanuit het landelijke energieakkoord. Wat de SP betreft moet hier eenmalig een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar voor worden gesteld. SP-raadslid Querien Velter: “De prioriteit en ambitie leggen bij energiebesparing bij woningen zou een win-win-win situatie kunnen opleveren voor de stad: het is beter voor het milieu en de leefomgeving, het verlaagt de woonlasten en levert ook nog eens banen op.”

Lees verder
17 oktober 2014

Mars tegen de armoede: dit is het begin

Het is tijd voor een offensief tegen armoede, Rotterdam armoedevrij!  Dat was de boodschap van de Mars tegen de Armoede vrijdagavond, waaraan zo'n 300 mensen deelnamen. Op de trappen van het Stadhuis spraken onder andere SP-Kamerlid Sadet Karabulut, Dick Couvée van de Pauluskerk en Corrie van Brenk van Abvakabo FNV zich uit tegen de groeiende tweedeling.

Lees verder

Pagina's

U bent hier