h

SP voorstel om woonlasten in Rotterdam eerlijker te delen

5 november 2014

SP voorstel om woonlasten in Rotterdam eerlijker te delen

De Rotterdamse SP-fractie wil een eerlijker verdeling van de lokale lasten in de stad. Bij de behandeling van de begroting 2015 stelt de SP voor om de kwijtschelding afvalstoffenheffing op 100% te houden en uit te breiden zodat alle Rotterdammers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum recht hebben op kwijtschelding. Dat kan betaald worden uit een kleine stijging van de OZB tarieven voor verhuurders en eigenaren van bedrijfspanden.

Fractievoorzitter Leo de Kleijn: “Dit college doet net alsof Rotterdammers komend jaar kunnen rekenen op tien tot twintig euro verlaging van de lokale lasten. Niets is minder waar. De 53.000 huishoudens die tot nu toe in aanmerking kwamen voor kwijtschelding van de lokale heffingen moeten volgend jaar van dit college 135 euro meer betalen. Daarbij gaat het niet alleen om mensen in de bijstand, maar ook om ouderen met geen of een klein pensioen en om gehandicapten en chronisch zieken. Allemaal mensen die nu al moeilijk of niet rond kunnen komen.”

In plaats van lagere lasten voor iedereen kiest het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA ervoor om mensen met een laag inkomen meer te laten betalen zodat rijkere Rotterdammers er een tientje op vooruit gaan. Dat verscherpt enkel de tweedeling en de kloof tussen arm en rijk in de stad, vindt de SP.

“Ons voorstel betekent dat ook mensen met een laagbetaalde baan in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dat is goed, want het betekent dat ook laagbetaald werk meer gaat lonen. Over de hele linie blijft de lastenverlaging die het college wil in stand. Maar dan eerlijker verdeeld. En daar is alle reden toe met de toename van armoede en schulden in Rotterdam”, zegt De Kleijn.

De Kleijn kan zich moeilijk voorstellen dat een partij als Leefbaar Rotterdam kiest voor een lastenverhoging voor ouderen met een klein pensioen van 135 euro en hoopt op steun voor zijn voorstel. “Joost Eerdmans zei voor de verkiezingen op te willen komen voor de Rotterdamse ouderen. Laat het nu dan zien Joost!”

 

U bent hier