h

SP: Energiefonds voor energiezuiniger Rotterdam

29 oktober 2014

SP: Energiefonds voor energiezuiniger Rotterdam

De SP gaat bij de begroting voor 2015 een voorstel doen om een energiefonds in te stellen. Uit dit 'revolving' energiefonds kunnen leningen worden verstrekt aan woningbouwcorporaties om hun voorraad energiezuiniger te maken, in combinatie met de subsidie beschikbaar vanuit het landelijke energieakkoord. Wat de SP betreft moet hier eenmalig een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar voor worden gesteld. SP-raadslid Querien Velter: “De prioriteit en ambitie leggen bij energiebesparing bij woningen zou een win-win-win situatie kunnen opleveren voor de stad: het is beter voor het milieu en de leefomgeving, het verlaagt de woonlasten en levert ook nog eens banen op.”

Het college laat volgens de SP in haar collegewerkprogramma en de begroting voor 2015 heel weinig ambitie zien voor het verduurzamen van de Rotterdamse woningvoorraad en het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Slechts 1.000 woningen per jaar worden door dit college aangepakt, wat de SP betreft zou dit minstens 10x zo veel moeten zijn.

Om deze doelstelling te behalen moet dit college de corporaties, eigenaar van een groot deel van de 'slechte' woningen, stimuleren en helpen met het verkrijgen van het maximale deel van de subsidie beschikbaar gesteld uit het energieakkoord. Een roterend energiefonds, wat corporaties in staat stelt extra te lenen waardoor projecten met subsidie van het Rijk doorgang kunnen vinden. Deze lening kan in veel gevallen binnen 10 jaar worden terugverdiend.

Op dit moment presteren de Rotterdamse corporaties nog ondermaats in het energiezuiniger maken van hun woningvoorraad. Het aandeel 'niet-groene' woningen in Rotterdam is hoger dan het landelijk gemiddelde en een aanzienlijk deel hiervan valt onder de corporaties. De huidige energieprestaties van de Rotterdamse corporaties zitten op 60% van de landelijke voortgang en 40% van het vereiste tempo dat is afgesproken in het landelijke Energieakkoord.

Daarom zou volgens de SP het college, samen met de Rotterdamse corporaties, zo hard mogelijk moeten lobbyen richting het ministerie om het maximale deel van de 400 miljoen euro subsidie uit het Energieakkoord naar Rotterdam te halen. De vier grootste Rotterdamse corporaties hebben al aangegeven dat zij in de huidige situatie en met de huidige stimuleringsregelingen de doelstellingen voor 2020 niet gaan halen. Dit komt vooral doordat de financiële situatie van de corporaties het lastig maakt om extra bancaire leningen te krijgen voor de verduurzaming van hun voorraad.

Naast een energiefonds zal de SP ook met voorstellen komen bij de begroting voor meer inzet van het college op bestaande stimuleringsregelingen en voor een stedelijk informatiecentrum, waar zowel huurders en huiseigenaren advies kunnen krijgen over het energiezuinig maken van hun woning.

U bent hier