h

Delfshaven

22 januari 2018

SP doet mee in gebieden Charlois en Delfshaven

Foto: Harm Haverman

De komende raadsverkiezingen zal de SP meedoen in de gebieden Charlois en Delfshaven. Vanmorgen zijn daarvoor de laatste formaliteiten ingeleverd.

Lees verder
7 juni 2017

Wijkpaleis kan blijven tot er een alternatief is

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Totdat er een alternatieve lokatie is gevonden waar de buurt het ook mee eens is, kan het Wijkpaleis aan de 1ste Middellandstraat blijven. Dat was de uitkomst van een debat in de raad op aandringen van de SP.

Lees verder
5 april 2017

Behoud het kloppend hart van Middelland

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

In het markante voormalige fabrieksgebouw aan de 1e Middellandstraat huizen nu Het Wijkpaleis en ondernemerscollectief Impact Hub. Maar het pand wordt door de gemeente verkocht aan een andere partij. De SP vindt dit een enorm verlies, zeker nu het pand na jaren van leegstand, weer een belangrijke buurtfunctie vervult. Het laatste maatschappelijk eigendom in de wijk lijkt hiermee te verdwijnen. De SP-fractie heeft het op de agenda van de gemeenteraad van donderdag gezet.

Lees verder
30 maart 2017

Helden van de Pupillen

Foto: SP

De SP ging buurten bij Daniel en trainers Ricardo en Jay, die vorig jaar boksschool Team Loyalty zijn begonnen op de Aelbrechtkade in de Pupillenbuurt. Deze jongens van Spangen, met streetcredits, leren kinderen respect te hebben voor elkaar en de trainer. Ze richten zich niet alleen op kinderen uit de buurt maar ook op jongeren, vluchtelingen en in de toekomst op de senioren uit de wijk. Ze sporten zowel recreatief als competatief.

Lees verder
10 maart 2017

Hoge kosten gemeente door klushuizen?

Afgelopen jaar moesten kunstenaars noodgedwongen uit hun ateliers in Delfhaven, omdat de gemeente liever kluswoningen beoogt in voormalige schoolpanden aan de Osseweistraat en Schonebergerweg. Maar nu lijken funderingsproblemen bij het eerste blok aan de Osseweistraat roet in het eten te gooien en staat het pand nog altijd leeg. De SP-fractie wil weten of dit klopt, wat de gevolgen zijn en wie met de hoge kosten opgezadeld wordt.

Lees verder
16 februari 2016

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

Foto: SP

Vandaag publiceerde het college van B&W het 'Wijkprofiel 2016”. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien dat de sociale problemen van veel Rotterdammers de laatste jaren groter werden. De sociale index over de hele stad blijft weliswaar gelijk, maar het objectieve deel van die index daalt van 100 naar 96. Dit komt vooral door de grote toename van het aantal Rotterdammers met een laag inkomen en de groei van het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Bovendien blijkt uit de monitor dat de sociale verschillen tussen rijke en arme wijken toegenomen zijn. De tweedeling in de stad groeit.

Lees verder
29 januari 2016

Delfland de pot op!

De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen. Door dit besluit moeten gezinnen die op of onder het bijstandsniveau zitten 285 euro per jaar betalen voor de zuivering van rioolwater. Veel mensen die het al niet breed hebben komen hierdoor nog verder in de financiële problemen. 

Lees verder
20 november 2015

Het water staat ons aan de lippen!

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft aangekondigd dat de kwijtschelding voor de waterschapsbelasting zal worden afgeschaft. Hiermee komen duizenden Rotterdamse gezinnen in Delfshaven in de problemen. De gemeente Rotterdam weigert om op te komen voor deze Rotterdammers, dus sloot SP Rotterdam zich maar aan bij de wethouders en actievoerders uit andere gemeenten die wél in protest gaan.

Lees verder
26 oktober 2015

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

Meer erkenning voor verantwoordelijkheden, meer inzicht in beschikbare middelen, een duidelijker taakverdeling en directe toegang tot de ambtenarij. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in een onderzoek naar het functioneren van de gebiedscommissies. De SP pleit in de gemeenteraad voor het overnemen van alle verbeterpunten van de rekenkamer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier