h

Centrum

25 januari 2018

Lilian Marijnissen bezoekt nieuwjaarsfeest SP Rotterdam

Foto: Convoi Exceptional

Zondag 28 januari is de kersverse SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen te gast bij het nieuwjaarsfeest van de Rotterdamse SP in het Oude Westen. Deze middag wordt de SP top-10 kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Iedereen die de SP een warm hart toedraagt is welkom.

Lees verder
12 oktober 2017

Straatkrantverkopers mogen blijven in het centrum

Een misverstand is de wereld uit: verkopers van de straatkrant mogen dat blijven doen in het centrum van de stad. Op verzoek van de SP was er vandaag een raadsdebat over de kwestie en de wethouder gaf opheldering in deze zaak. Maar er zijn meer groepen die wat de SP betreft niet onder het pas ingestelde ventverbod zouden moeten vallen. En dus wordt de discussie binnenkort voortgezet.

Lees verder

Leefbaar wil onderzoek naar problematiek Markthal

AD : SP'er Pieter Schol vindt dat de Markthal 'terug naar de basis moet'. ,,Het moest een overdekte markt worden, maar al vooraf werd door marktkooplui geroepen dat het te duur zou worden. Wij vinden dat de huren omlaag moeten. Het sleutelen aan het bestemmingsplan is voorbarig en is een ultiem wapen.''

Lees verder
2 juni 2016

Heel de Lijnbaan!

Foto: commons.wikimedia.org / commons.wikimedia.org

Vandaag dient de SP bij de behandeling van het bestemmingsplan Forum een motie in om te bewerkstelligen dat de gehele Lijnbaan, een van de grootste iconen van de Rotterdamse wederopbouw, in ere wordt hersteld. Dit in tegenstelling tot het plan van de projectontwikkelaar, die met de bouw van Forum het zuidelijk deel van de Lijnbaan wil herontwikkelen. Een plan dat afbreuk doet aan de stedenbouwkundige samenhang van het monumentale deel van de winkelstraat met het Binnenwegplein. Wat de SP betreft een wanvertoning in het jaar dat Rotterdam de wederopbouw viert.

Lees verder
16 februari 2016

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

Foto: SP

Vandaag publiceerde het college van B&W het 'Wijkprofiel 2016”. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien dat de sociale problemen van veel Rotterdammers de laatste jaren groter werden. De sociale index over de hele stad blijft weliswaar gelijk, maar het objectieve deel van die index daalt van 100 naar 96. Dit komt vooral door de grote toename van het aantal Rotterdammers met een laag inkomen en de groei van het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Bovendien blijkt uit de monitor dat de sociale verschillen tussen rijke en arme wijken toegenomen zijn. De tweedeling in de stad groeit.

Lees verder
26 oktober 2015

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

Meer erkenning voor verantwoordelijkheden, meer inzicht in beschikbare middelen, een duidelijker taakverdeling en directe toegang tot de ambtenarij. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in een onderzoek naar het functioneren van de gebiedscommissies. De SP pleit in de gemeenteraad voor het overnemen van alle verbeterpunten van de rekenkamer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier