h

Heel de Lijnbaan!

2 juni 2016

Heel de Lijnbaan!

Foto: commons.wikimedia.org / commons.wikimedia.org

Vandaag dient de SP bij de behandeling van het bestemmingsplan Forum een motie in om te bewerkstelligen dat de gehele Lijnbaan, een van de grootste iconen van de Rotterdamse wederopbouw, in ere wordt hersteld. Dit in tegenstelling tot het plan van de projectontwikkelaar, die met de bouw van Forum het zuidelijk deel van de Lijnbaan wil herontwikkelen. Een plan dat afbreuk doet aan de stedenbouwkundige samenhang van het monumentale deel van de winkelstraat met het Binnenwegplein. Wat de SP betreft een wanvertoning in het jaar dat Rotterdam de wederopbouw viert.

Het Lijnbaankwartier heeft als icoon van de wederopbouw van Rotterdam altijd grote erkenning gekregen. Om deze reden werd in 2010 een groot deel van de Lijnbaan dan ook benoemd tot Rijksmonument. Vanwege de latere bouw van het zuidelijke deel van de winkelstraat kon die op dit moment niet meegenomen worden. Wat de SP betreft is dit geen reden om dit deel van de Lijnbaan niet ook in ere te herstellen.

SP-raadslid Querien Velter: ‘Wat ons betreft is het Lijnbaankwartier van onschatbare waarde voor de geschiedenis van Rotterdam, in het bijzonder de Lijnbaan, als eerste overdekte winkelstraat. Het is onbegrijpelijk dat, in het jaar dat Rotterdam haar wederopbouw viert, deze panden worden overgelaten aan een projectontwikkelaar die de Primark verkiest boven cultuurhistorische waarde.’ Afgelopen week ontving de raad een open brief van diverse prominenten, architecten en Rotterdammers die pleiten voor handhaving en restauratie van het zuidelijke deel. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed pleitte al eerder voor een cultuurhistorische visie op de Lijnbaan als geheel.

Daarom dient de SP de motie ‘Heel de Lijnbaan’ in waarin zij het college oproep samen met de projectarchitecten en ontwikkelaar binnen het nieuwe bestemmingsplan tot een oplossing te komen. Het uiteindelijke doel is behoud van de stedenbouwkundige samenhang tussen het monumentale deel en het zuidelijk deel van de winkelstraat.

Het Forumplan

Het Forumplan is een groot bouw- en herstructureringsproject tussen het Binnenwegplein en de Koopgoot. Het plan behelst naast de de winkelpanden aan de Lijnbaan ook de herstructurering van het monumentale ABN-Amrogebouw en nieuwbouw van winkelruimte. Positief vindt de SP dat het plan, ten opzichte van de eerdere megalomane plannen, veel minder winkeloppervlakte bevat en onder andere ruimte biedt aan de nieuwe vestiging van de Boekhandel Donner.

U bent hier