h

Feijenoord

16 maart 2017

Geen bouw op groene speelplek Stampioenstraat

De geplande bouw van zelfbouwhuizen aan de Stampioenstraat in Feijenoord levert veel commotie op. Buurtbewoners protesteren tegen het verdwijnen van een spaarzaam stukje groen in een versteende wijk, die bovendien een veilige speelplek biedt voor de kinderen van de buurt. De SP schaart zich achter de buurtbewoners en is zeer kritisch op de bouwplannen.

Lees verder
28 november 2016

‘Een stem tegen de Woonvisie is een stem voor betaalbaar wonen’

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

'Dit college pakt niet de armoede aan  maar voert een pestbeleid om de mensen weg te jagen.' SP-Kamerlid Sadet Karabulut vatte in een bondige toespraak samen wat er mis is met de woonvisie. Zaterdag was super zaterdag: tientallen SP'ers riepen de marktbezoekers op hun stem te laten horen aanstaande woensdag bij het referendum over de Woonvisie.

Lees verder
12 augustus 2016

Geweldig nieuws, extra geld voor Vreewijk!

Foto: SP

Vandaag werd bekend dat het rijk gaat meebetalen aan de grootschalige renovatie van tuindorp Vreewijk. Hiermee lijken de  gevreesde sloopplannen definitief afgewend. Geweldig nieuws voor de bewoners, na hun de eindeloze strijd voor behoud. Wel heeft de SP-fractie nog vragen over de beoogde kwaliteit van de renovatie en gevolgen voor de huurprijzen.

Lees verder
17 mei 2016

Woonreferendum: over de helft!

Foto: Liesbeth Hoogenboom/SP

Meer dan 5000 handtekeningen: dat was de tussenstand na de grote Woonreferendum-actie afgelopen zaterdag. De verenigde bewonersorganisaties kregen hulp van Nida en de PvdA. Voor de SP waren de Haagse fractievoorzitter Emile Roemer en Kamerlid Farshad Bashir van de partij.

Lees verder
16 februari 2016

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

Foto: SP

Vandaag publiceerde het college van B&W het 'Wijkprofiel 2016”. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien dat de sociale problemen van veel Rotterdammers de laatste jaren groter werden. De sociale index over de hele stad blijft weliswaar gelijk, maar het objectieve deel van die index daalt van 100 naar 96. Dit komt vooral door de grote toename van het aantal Rotterdammers met een laag inkomen en de groei van het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Bovendien blijkt uit de monitor dat de sociale verschillen tussen rijke en arme wijken toegenomen zijn. De tweedeling in de stad groeit.

Lees verder
26 oktober 2015

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

Meer erkenning voor verantwoordelijkheden, meer inzicht in beschikbare middelen, een duidelijker taakverdeling en directe toegang tot de ambtenarij. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in een onderzoek naar het functioneren van de gebiedscommissies. De SP pleit in de gemeenteraad voor het overnemen van alle verbeterpunten van de rekenkamer.

Lees verder
10 augustus 2015

Vreewijk vreest de sloopkogel weer

Foto: Liesbeth Hoogenboom
Onlangs hebben alle raadsfracties een brief ontvangen van bezorgde bewoners uit Vreewijk. Hieruit blijkt dat woningbouwcorporatie Havensteder weer het ondeugdelijke plan heeft opgevat om te gaan slopen in, als beschermd stadsgezicht aangewezen, Tuindorp Vreewijk. Na een lange strijd hebben bewoners de sloopkogel weten te mijden. Nu vrezen de Vreewijkers de sloopkogel opnieuw. De SP-fractie en CU-SGP hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld hierover.Lees verder
16 juli 2015

Bewoners Putsebocht: 'slopen is bezopen!'

Foto: SP
Als het aan 24 bewoners van de Putsebocht ligt gaan zij nergens heen. Corporatie Woonstad wil hun huurwoningen slopen voor duurdere eensgezins-woningen, maar volgens de bewoners is daar geen noodzaak toe. De SP en de PvdD zetten ook vraagtekens bij deze herstructurering en stelde hierover schriftelijke vragen aan het college. Lees verder

Pagina's

U bent hier