h

Charlois

22 januari 2018

SP doet mee in gebieden Charlois en Delfshaven

Foto: Harm Haverman

De komende raadsverkiezingen zal de SP meedoen in de gebieden Charlois en Delfshaven. Vanmorgen zijn daarvoor de laatste formaliteiten ingeleverd.

Lees verder
25 augustus 2017

SP stelt vragen bij rechtsgang Wielewaalers

Begin deze maand hebben de bewoners van de Wielewaal hun verhuurder Woonstad en de gemeente Rotterdam gedagvaard. Ze zijn het onrechtmatig handelen van beide partijen zat en willen met een gang naar de rechter voor elkaar krijgen dat hun eigen plan voor de wijk gerealiseerd kan worden. De SP steunt de bewoners in deze wens en wil bovendien dat de leefbaarheid in de wijk op peil blijft. Ook heeft de partij een aantal vragen over de financiële consequenties van de grondtransacties in de wijk tussen gemeente en Woonstad.

Lees verder
10 november 2016

32 voorstellen voor een beter Rotterdam

Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Rotterdam de begroting voor 2017. Op hoofdpunten gaven we eerder deze reactie op het stuk. Hoofdpunten daarbij zijn het bestrijden van de armoede en de schulden van vele Rotterdammers. Daarnaast geven we liever geld uit om de stadswijken op te knappen. Liever dan weer geld steken in het centrum met het opknappen van de Coolsingel. Tot slot is er nog veel werk aan de winkel als we de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs willen halen. Maar omdat de begroting eigenlijk over alles gaat, deden we de afgelopen weken nog veel meer voorstellen. Je vindt ze hieronder in het kort en helemaal onderaan als bijlage als volledige moties.

Lees verder
16 juni 2016

Kirsten Menzel-Klei in Gebiedscommissie Charlois

Foto: SP

Gisteravond is Kirsten Menzel-Klei geïnstalleerd als kersvers lid van de gebiedscommissie Charlois. Ze neemt het stokje over van Frank Menzel, die na twee jaar afscheid nam van de gebiedscommissie.

Lees verder
16 februari 2016

Wijkprofiel 2016: Tweedeling groeit

Foto: SP

Vandaag publiceerde het college van B&W het 'Wijkprofiel 2016”. Deze tweejaarlijkse monitor laat zien dat de sociale problemen van veel Rotterdammers de laatste jaren groter werden. De sociale index over de hele stad blijft weliswaar gelijk, maar het objectieve deel van die index daalt van 100 naar 96. Dit komt vooral door de grote toename van het aantal Rotterdammers met een laag inkomen en de groei van het aantal mensen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Bovendien blijkt uit de monitor dat de sociale verschillen tussen rijke en arme wijken toegenomen zijn. De tweedeling in de stad groeit.

Lees verder
27 oktober 2015

Wethouder onvolledig over Carnissetuin

Foto: SP

In de huidige plannen van Hart van Zuid moet de Carnisstuin wijken voor meer parkeerplaatsen voor het Hoornbeeckcollege. De SP-fractie ontdekte echter dat de tuin helemaal geen onderdeel uitmaakte van de oorspronkelijke plannen. De wethouder beweert weliswaar dat de gemeenteraad in 2011 heeft ingestemd met de plannen voor Hart van Zuid, inclusief de tuin, maar dat is dus onjuist. SP-raadslid Querien Velter: 'Woensdag zal ik de wethouder hierover in de raadscommissie ter verantwoording roepen. Wat de SP betreft is de strijd voor behoud van de Carnissetuin nog lang niet gestreden.'

Lees verder
26 oktober 2015

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

Meer erkenning voor verantwoordelijkheden, meer inzicht in beschikbare middelen, een duidelijker taakverdeling en directe toegang tot de ambtenarij. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in een onderzoek naar het functioneren van de gebiedscommissies. De SP pleit in de gemeenteraad voor het overnemen van alle verbeterpunten van de rekenkamer.

Lees verder
13 oktober 2015

Hart van Zuid: behoud groen en draagvlak

Nu het plan voor Hart van Zuid zich steeds verder uitkristalliseert, blijkt de uitwerking verre van goed te verlopen. De SP vindt dat het voorliggende plan te weinig rekening houdt met de buurt, door de gekozen inpassing van het busvervoer en het opofferen van de Carnissetuin. Onacceptabel vindt de SP-fractie, een plan dat 'in dienst staat van de stad en haar inwoners' zou op brede steun uit de omgeving moeten kunnen rekenen. Woensdag tijdens de raadscommissie zal de SP het college haar ideeën voorleggen om tot een beter voorstel te komen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier