h

Charlois

5 juni 2011

Red de bus in Charlois

Het SP actiecomité 'Red de Bus in Charlois' heeft de afgelopen week geflyerd en handtekeningen opgehaald op de Asterlomarkt in Zuidwijk om te voorkomen dat de buslijn 64/64 in Charlois gaan verdwijnen. Gebruikers van deze lijn werden geinformeerd over de plannen van het kabinet Rutte om deze lijn helemaal op te heffen. De meeste mensen waren bereid hun handtekening te zetten, en vooral bejaarden en mensen die moeilijk ter been zijn toonden zich geschokt door de plannen.

Lees verder
12 mei 2011

SP feliciteert Wielewalers

De SP wil de Wielewalers feliciteren met de resultaten in het convenant 'Vernieuwing Wielewaal' dat op 21 april 2011 ondertekend is. Het convenant is uniek in de geschiedenis van de Rotterdamse volkshuisvesting want niet eerder werd in Rotterdam een dergelijke overeenkomst tussen bewoners en een woningcorporatie gesloten.

Lees verder
20 april 2011

Charlois verwerpt motie SP voor wijkdemocratie

Het wetsvoorstel tot opheffing van de deelgemeenten, het plan van minister Donner, maakt heel wat los. Schijnbaar niet in de deelgemeente Charlois, waar het onderwerp vreemd genoeg niet op de agenda van de raadsvergadering stond. Zeker als je bedenkt dat het de laatste mogelijkheid was om vanuit de deelraad een genuanceerder geluid te laten horen dan het behoudende college-geluid. De SP in Charlois zag mogelijkheden voor democratische hervormingen en kwam met een voorstel.

Lees verder
11 april 2011

Nieuwe bomen aan de Strevelsweg

Op woensdag 6 april sloegen de Charloise SP-fractievoorzitter Leo Smits, bewoner Janneke Bette-de Rouwe en deelraadsvoorzitter Ed Goverde de spade in de grond van de Strevelsweg voor het planten van een aantal nieuwe bomen. De plant is het directe gevolg van het deelraadsbreed aannemen van een SP-voorstel om deze weg in Charlois een groener aanzien te geven.

Lees verder
22 februari 2011

Stop met etnische registratie

De SP fractie in Rotterdam-Charlois roept het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Charlois op om niet in beroep te gaan tegen het dwangsombesluit van de Commissie Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Op 27 januari 2011 oordeelde het CBP dat de etnische registratie, zoals toegepast door Charlois bij de DOSA sinds 2002, niet in overeenstemming is met de wet en dus met onmiddellijke ingang en met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt moest worden.

Lees verder
12 december 2010

SP brengt de echte kerstboodschap op Charloise kerstmarkt

Gisteren stonden SP'ers op de kerstmarkt in Oud-Charlois om daar onze sociale boodschap te brengen aan de mensen. Zeker in deze koude tijden en gevoed door de kerstgedachte bleken veel mensen vatbaar voor de boodschap van de SP. Eerlijk delen en solidair zijn met de kwetsbaren in onze samenleving is toch nog erg belangrijk voor de meeste mensen.

Lees verder
28 november 2010

Manifestatie 'Armoede werkt niet' groot succes

Gisteren ging een bus vol SP'ers vanuit Rotterdam naar Den Bosch om daar te demonstreren tegen de plannen om te bezuinigingen op mensen met uitkeringen en arbeidsbeperkingen. Dat er over deze bezuinigingen grote verontwaardiging heerst in de samenleving bleek wel uit de opkomst van 1500 mensen, de zaal bleek al snel te klein. Een ding werd duidelijk: "Armoede werkt niet!"

Lees verder
10 november 2010

SP Charlois: behoud plantentuin

Rotterdam Charlois herbergt veel schatten. Eén van die pareltjes is de door bezuinigingen bedreigde Cultuurhistorische tuin. Dat de bezuinigingswoede Charlois niet ongemerkt voorbij gaat bleek uit het emotionele pleidooi dat SP-lid Jacqueline de Palm bij een eerdere raadstafel hield voor behoud van dit unieke stukje cultuurhistorische natuur.

Lees verder
31 oktober 2010

Bezorgdheid op de Afrikaandermarkt

Zaterdag stonden actieve SP'ers op de Afrikaandermarkt in Feijenoord. Daar gingen zij in gesprek met marktbezoekers over het nieuwe kabinet en over de komende bezuinigingen. Veel mensen bleken bang te zijn voor een tweedeling in de maatschappij. Tussen rijk en arm, maar meer nog tussen de verschillende Nederlandse culturele gemeenschappen.

Lees verder
6 oktober 2010

Buurten in de Wielewaal

De Charloise wijk de Wielewaal staat op de nominatie om vernieuwd te worden. De SP vindt dat dit niet kan zonder dat de bewoners hun mening hebben kunnen geven, daarom gingen SP'ers, waaronder deelraad-fractievoorzitter Leo Smits en deelraad-bestuurder Theo Coskun, woensdagavond deur aan deur in de wijk om te vragen of de bewoners op de hoogte zijn van de plannen en wat zij van die plannen vinden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier