h

Charlois

12 augustus 2015

In actie voor De Larenkamp!

De afgelopen weken heeft de SP 11.000 flyers verspreid in Zuidwijk en Pendrecht. Onderwerp van de flyer: Red de Larenkamp! Het stadsbestuur van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA, gesteund door Christenunie-SGP, heeft besloten dat de Larenkamp moet verdwijnen. De SP vecht in de raad en op straat tegen de sluiting.

Lees verder
7 juli 2015

Oase of asfalt voor Carnisse?

Foto: SP

'Ruimte voor ontplooiing', 'zelf opgezet', 'een paradijsje', zo omschrijven bewoners en betrokkenen de Carnissetuin. Deze oude gemeenschapstuin, al sinds de jaren '50 in gebruik, moet volgens nieuwe collegeplannen wijken voor een parkeerplaats. De SP steunt de bewoners in hun strijd voor behoud van de tuin en stelt de plannen aan de kaak in de gemeenteraad.

Lees verder
26 juni 2015

SP houdt focus op Zuid

Foto: SP

Het programmabureau Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) stelt dat de verbeteringen op Rotterdam Zuid een kwestie zijn van een lange adem. De SP onderschrijft dit en wil juist daarom vinger aan de pols houden. De komende tijd zal de partij gesprekken blijven voeren met bewoners en organisaties over hun betrokkenheid en over de voortgang van het programma. Deze gesprekken blijken een bron van verbetervoorstellen. In de bijlage een eerste sfeerverslag.

Lees verder
17 juni 2015

Verbeter de aanpak Rotterdam-Zuid

Wat de SP betreft is het tijd om de aanpak van wijken met sociale problemen serieus te nemen. De huidige aanpak van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is teveel van bovenaf opgelegd. Bewoners, lokale ondernemers en gebiedscommissies worden niet betrokken. Om tot een effectievere aanpak op Zuid te komen gaat de SP concrete voorstellen indienen in de gemeenteraad van 18 juni.

Lees verder
4 juni 2015

Wielewaalers in actie

Foto: Querien

Honderdtwintig Wielewaalers verzamelden zich  gisteravond om de Rotterdamse politiek een warm welkom te geven in hun wijk. De intitiatiefnemers van het alternatieve plan 'Van en Voor de Wielewaalers' informeerden raad en gebiedscommissie over hun plannen en de vastgelopen onderhandelingen met Woonstad. SP-tweede kamerlid Sadet Karabulut was ook aanwezig om de bewoners een hart onder de riem te steken.

Lees verder
23 april 2015

Bewoners baas in eigen buurt

Foto: Edwin de Voigt/SP

Om de bewoners in buurten en straten meer zeggenschap te geven, kunnen ze geld aanvragen voor een bewonersinitiatief: een wijktuin, een buurt kindvriendelijker en groener maken, een sport-of kunstmiddag organiseren of een lotgenotengroep een plekje geven. De gebiedscommissie beslist over je voorstel en je kan aan de slag... tenzij 'het plan niet in lijn ligt met het collegebeleid'. Die voorwaarde wil het gemeentebestuur opnemen in de regels voor bewonersinititiatieven. De SP-fractie vindt dat je hiermee de democratisch gekozen gebiedscommissies buiten spel zet en doet vandaag een voorstel in de raad deze voorwaarde achterwege te laten.

Lees verder
20 april 2015

Oproep aan alle Rotterdammers op Zuid

Mooie plannen voor Rotterdam-Zuid zijn er genoeg, maar wat komt er nu daadwerkelijk van terecht? Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid bestaat vier jaar, daarvoor was er het Pact van Zuid. Er zijn honderden projecten gestart en evenveel zijn weer beëindigd. Regelmatig wordt er een onderzoek gepubliceerd met mooie aanbevelingen en conclusies, maar de SP hoort het graag van de deskundigen zelf, de bewoners van Rotterdam-Zuid. 

Lees verder
16 april 2015

Rotterdam Zuid: extra aandacht, geen apart bureau

Foto: SP

De SP Rotterdam presenteert vandaag haar visiedocument op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, compleet met concrete verbeterpunten en alternatieven.

Lees verder
24 maart 2015

SP Charlois verheugd over subsidie lotgenoten contactgroep

De SP is blij dat een lotgenotengroep met psychische problemen via een bewonersinitiatief geld heeft gekregen om drie keer per week bij elkaar te komen om elkaar te ondersteunen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier