h

Wielewaalers wijken niet!

28 november 2014

Wielewaalers wijken niet!

Maandagavond was het druk op de bewonersbijeenkomst in de Wielewaal. Ondanks eerdere gesprekken tussen de initiatiefnemers van het alternatieve plan voor de wijk 'Van en Voor de Wielewaalers' en Woonstad, ging de corporatie afgelopen weken onverminderd door met hun eigen planning. Bewoners werden opgeschrikt door de aankondiging voor een verhuurstop per 1 januari 2015. Wat de SP betreft gaat deze verhuurstop van tafel tot dat de plannen voor de wijk, in samenspraak én met goedkeuring van de bewoners, concreet zijn. Beide partijen willen er nu voor het eind van het jaar uit zijn.

Afgelopen week kregen bewoners van de zogenoemde gebieden 'fase 1 en 2' een uitnodiging van Woonstad met de mededeling dat in hun deel van de wijk vanaf 1 januari een verhuurstop gaat gelden en Woonstad start met actieve uitverhuizing. Uit informatie van betrokken bewoners blijkt dat Woonstad deze huurstop en een vergaande planning zonder overleg met de bewoners besloten heeft. In hun plan wil Woonstad de wijk gefaseerd, over een lange periode van 10 tot 15 jaar vernieuwen. 

Bewoners vrezen leegstand en sociale ontwrichting door de vernieuwing van de wijk zolang uit te smeren. Verder houdt Woonstad vast in hun plan aan de 30% sociale bouw 70% middel/dure bouw, waardoor terugkeer in de wijk voor een groot deel van de bewoners -die dat wel willen- onmogelijk wordt gemaakt. SP-raadslid Querien Velter: "Door nu al te beginnen met uitverhuizen slaat Woonstad een gat in de wijk. In het alternatieve plan kunnen bewoners in maximaal 6 weken weer terug in hun nieuwe, betaalbare woning. Voor veel bewoners, jong en oud, is dit een grote wens.'

De SP liet al eerder weten erg positief te staan tegenover het alternatieve plan en was gisteravond aanwezig bij de actieve bewonersbijeenkomst 'Van en Voor de Wielewaalers'. Querien Velter: 'Afgelopen maanden is de groep bewoners die zich inzet voor het alternatieve plan steeds groter geworden. 95% van de bewoners is positief over 'Van en Voor de Wielewaalers' nu Woonstad nog!' 

Gelukkig zijn beide partijen met hulp van de gebiedscommissie Charlois weer met elkaar in gesprek, de huurstop is voorlopig opgeschort. Zij hopen hierdoor voor het eind van het jaar met een gezamenlijk plan te kunnen komen, zo niet dan staan de bewoners klaar om in actie te komen. De spandoeken zijn al gemaakt!

U bent hier