h

SP: Vernieuwing van de Wielewaal voor de Wielewaalers

24 oktober 2014

SP: Vernieuwing van de Wielewaal voor de Wielewaalers

Al jaren ligt er een plan om de groene volksbuurt de Wielewaal in Charlois te vernieuwen. De SP staat positief tegenover herontwikkeling in het gebied. De meeste Wielewaalers zijn het achterstallige onderhoud van hun huidige woning beu en hebben lang genoeg gewacht op vernieuwing. Echter moet er wel zorgvuldig gekeken worden, hoe het dorpse en het groen van het gebied zo veel mogelijk behouden wordt en dat de toekomstige woningen betaalbaar zijn en blijven voor de huidige bewoners. De SP is daarom positief over het plan ´Van en Voor de Wielewaalers´, opgesteld door bewoners uit de Wielewaal zelf, dat behoud van karakter en sociale samenhang en betaalbaarheid beoogt.

Minder positief is de SP over het gesloten convenant tussen Woonstad, bewonersvereniging en de gemeente Rotterdam. De SP maakt zich zorgen over het plan voor de toekomst van de wijk. Weliswaar staat in het convenant genoemd dat iedereen uit de wijk die terug wil keren terug kan keren, maar tegelijkertijd staat er in hetzelfde convenant dat Woonstad slechts 30% aan sociale bouw (koop en huur) wil doen, wat praktisch enkel terugkomt in de vorm van circa 120 seniorenwoningen in de nieuw te bouwen Wielewaal-Oost. De resterende 70% moeten volgens Woonstad middelduur en dure koopwoningen worden.

De SP ziet graag dat de huidige Wielewaal, zoals voorgesteld in het plan ´Van en Voor de Wielewaalers´, ontwikkeld wordt op een manier waarop de betaalbaarheid behouden blijft. Raadslid Querien Velter: 'Alle Wielewaalers die willen blijven, moeten kunnen blijven, ook nieuwe bewoners. Ik ben bang dat Woonstad een uitsterfcontructie van jaren gaat toepassen, waardoor uiteindelijk maar een klein deel van de huidige huurders overblijft. In een zo'n kort mogelijke tijd, alle woningen vervangen met behoud van het dorpse, groene karakter en de sociale cohesie moet het doel zijn. Gelukkig is dit in het alternatieve plan ´Van en Voor de Wielewaalers´ wél mogelijk'

Het kortere tijdsbestek is essentieel, gezien de slechte staat van de woningen op dit moment. Bovendien is het zeer onwenselijk voor de leefbaarheid en sociale cohesie dat een deel van de wijk langere tijd leeg wordt laten staan. Bij het plan ´Van en Voor de Wielewaalers´zou in maximaal drie jaar alle 550 woningen zijn vervangen door nieuwe. De bewoners zouden dan tijdens de sloop en nieuwbouw gedurende zes weken gehuisvest worden in tijdelijke woningen waarna zij terug kunnen keren in hun nieuwe woning. Het alternatieve plan houdt in dat er een één op één vervanging van de huidige woningen plaatsvindt, in tegenstelling tot wat Woonstad in de planning heeft.

Daarnaast geven de bewoners van de Wielewaal aan liefst zelf een coöperatie te starten en de nieuwbouw en onderhoud in eigen beheer te nemen. Dit aspect moet volgens SP raadslid Querien Velter zeer serieus bekeken worden. De SP is groot voorstander van constructies voor zelfbeheer en kleine corporaties waar dit mogelijk is. Dit geeft namelijk veel meer zeggenschap aan de huurders.

Volgens de initiatiefnemers van ´Van en Voor de Wielewaalers´ is het financiële plaatje voor het alternatieve plan al op orde. De gebiedscommissie Charlois adviseerde afgelopen week om zowel het plan van Woonstad als het plan van ´Van en Voor de Wielewaalers´beide door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken, om ze met elkaar te vergelijken, zodat duidelijk wordt hoe beide plannen zich financieel tot elkaar verhouden. Een goed advies, al moet dit wel niet te lang op zich laten wachten.

Wat de SP betreft hebben bewoners al lang genoeg gewacht op een goed plan voor vernieuwing van hun wijk, het wordt tijd dat zowel Woonstad als de gemeente serieus naar dit alternatieve plan kijkt en het met beide handen aanpakt. De SP riep daarom de wethouder op om niet star vast te houden aan het convenant, maar dit open te breken en samen met de bewoners te kijken naar de alternatieven. Als dit op korte termijn niet lijkt te gebeuren, zal de SP dit opnieuw op de agenda plaatsen.

Lees hier het hele plan in het bidboek:

U bent hier