h

Wethouder onvolledig over Carnissetuin

27 oktober 2015

Wethouder onvolledig over Carnissetuin

Foto: SP

In de huidige plannen van Hart van Zuid moet de Carnisstuin wijken voor meer parkeerplaatsen voor het Hoornbeeckcollege. De SP-fractie ontdekte echter dat de tuin helemaal geen onderdeel uitmaakte van de oorspronkelijke plannen. De wethouder beweert weliswaar dat de gemeenteraad in 2011 heeft ingestemd met de plannen voor Hart van Zuid, inclusief de tuin, maar dat is dus onjuist. SP-raadslid Querien Velter: 'Woensdag zal ik de wethouder hierover in de raadscommissie ter verantwoording roepen. Wat de SP betreft is de strijd voor behoud van de Carnissetuin nog lang niet gestreden.'

In zijn brief aan de raad schrijft de wethouder dat de gemeenteraad in 2011 heeft ingestemd met het 'ambitiedocument Hart van Zuid'. In dit ambitiedocument zou de Carnissetuin zijn opgenomen en dus vrij zijn voor gebruik door de projectontwikkelaar. Echter is in hetzelfde document een duidelijk kaartje te vinden met de plangrens, zonder tuin! Velter: 'Dat kaartje heeft de wethouder voor het gemak buiten zijn brief gehouden: eenzijdige en onvolledige informatie dus.'

Wethouder Schneider probeert de raad eerdere besluitvorming in de schoenen te schuiven en de SP rekent hem dit zwaar aan. Velter: 'Het college heeft een paar jaar geleden de tuin dus al cadeau gegeven aan de projectontwikkelaar van het gebied, zonder de raad hierover fatsoenlijk te informeren. Wat mij betreft is dit het moment voor de raad om hierover te beslissen. Als het aan de gebruikers en aan ons ligt, blijft de tuin behouden en moet de wethouder maar tot een vergelijk met de ontwikkelaar zien te komen.'

Woensdag spreekt de raadscommissie opnieuw over het bestemmingsplan Hart van Zuid. Tijdens deze vergadering zal de SP de wethouder ter verantwoording roepen over zijn brief aan de raad over dit plan.

De SP strijdt al langere tijd voor het behoud van de Carnissetuin. Deze tuin vormt al jaren een educatieve ontmoetingsplek voor jong en oud aan de rand van het Zuiderpark.

U bent hier