h

SP stelt vragen bij rechtsgang Wielewaalers

25 augustus 2017

SP stelt vragen bij rechtsgang Wielewaalers

Begin deze maand hebben de bewoners van de Wielewaal hun verhuurder Woonstad en de gemeente Rotterdam gedagvaard. Ze zijn het onrechtmatig handelen van beide partijen zat en willen met een gang naar de rechter voor elkaar krijgen dat hun eigen plan voor de wijk gerealiseerd kan worden. De SP steunt de bewoners in deze wens en wil bovendien dat de leefbaarheid in de wijk op peil blijft. Ook heeft de partij een aantal vragen over de financiële consequenties van de grondtransacties in de wijk tussen gemeente en Woonstad.

Woonstad Rotterdam houdt zich niet aan de woningwet, zo stellen de bewoners van de Wielewaal. In de wet is namelijk opgenomen dat bij verkoop de huizen eerst aan de huurders moet worden aangeboden. Dit is niet gebeurd, ondanks dat Woonstad de wijk al heeft uitgegeven aan ontwikkelaar BPD, onderdeel van de Rabobank. Daarom stapte de Wielewaalers begin deze maand naar de rechter. Met hun opgerichte corporatie De Unie willen ze hun eigen toekomstplannen voor de wijk realiseren en de SP steunt ze hierin.

Raadslid Querien Velter: 'De plannen van de Unie deugen en ze zorgen ervoor dat bewoners betaalbaar in de wijk kunnen blijven wonen. Met de overeenkomst die Woonstad sloot met ontwikkelaar BPD, lijkt Woonstad buiten haar boekje te zijn gegaan. En de verantwoordelijk wethouder heeft de overeenkomst niet eens ingezien, erg onzorgvuldig.'

De gemeente Rotterdam schaart zich tot nu toe achter Woonstad en het plan om de wijk vol te bouwen met duurdere woningen. Naar het alternatieve plan van De Unie is nooit serieus gekeken. Op de concept-dagvaarding van de Wielewaalers, waarin alle grieven staan opgesomd, heeft de gemeente ook niet gereageerd. Terwijl hier in te lezen valt dat de gemeente ook serieuze steken heeft laten vallen.

Intussen worden er in de wijk al – zonder verder overleg met de Wielewaalers – woningen gesloopt. Het buurtje wordt steeds onleefbaarder en Woonstad doet weinig om de veiligheid of het gevoel daarvan in de wijk te bevorderen. Zo worden er, tegen de afspraken in, naast de speeltuin al sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Velter heeft ook daarover vragen aan het stadsbestuur: 'Waarom laten zij toe dat Woonstad zich niet aan de afspraken houdt? En wat doet de gemeente zelf eigenlijk om de leefbaarheid op orde te houden? Als het aan mij ligt gaat de nieuwe wethouder Wonen zelf met de bewoners om de tafel om afspraken te maken.'

 

U bent hier