h

32 voorstellen voor een beter Rotterdam

10 november 2016

32 voorstellen voor een beter Rotterdam

Vandaag bespreekt de gemeenteraad van Rotterdam de begroting voor 2017. Op hoofdpunten gaven we eerder deze reactie op het stuk. Hoofdpunten daarbij zijn het bestrijden van de armoede en de schulden van vele Rotterdammers. Daarnaast geven we liever geld uit om de stadswijken op te knappen. Liever dan weer geld steken in het centrum met het opknappen van de Coolsingel. Tot slot is er nog veel werk aan de winkel als we de klimaatdoelen zoals afgesproken in Parijs willen halen. Maar omdat de begroting eigenlijk over alles gaat, deden we de afgelopen weken nog veel meer voorstellen. Je vindt ze hieronder in het kort en helemaal onderaan als bijlage als volledige moties.

Bekijk hier de discussie en de stemmingen vanavond over alle voorstellen van alle partijen.

Lege winkelpanden zijn een smet op een gezellig winkelstraat. Bovendien versterken ze een gevoel van verloedering. Nu is het voor eigenaren belastingtechnisch voordelig om de panden leeg te laten staan. Een boete op leegstand zorgt ervoor dat dit voordeel wegvalt.

Rotterdam kent een aantal winkelstraten die voor veel geld zijn opgeknapt. Ze dreigen echter al weer te verloederen. De SP wil dat het stadsbestuur een plan maakt om opgeknapte straten gezellig te houden.

Een speciale circulaire-economiecoach zou het midden- en kleinbedrijf tips en adviezen moeten geven over minder verbruik en meer hergebruik van grondstoffen.

De 's Gravendijkwal heeft al profijt van de milieuzone - de lucht is minder vervuild - maar de straat kan wat de SP betreft nog veel groener. Met de bewoners moet hiervoor een plan opgesteld worden.

De gemeente heeft plannen voor een derde stadsbrug. Omdat een extra verbinding meer autoverkeer aantrekt, wil de SP dat de brug er vooral komt voor tram- en fietsverkeer. Een metro er onder zou moeten worden onderzocht.

Rozenburg en Pernis zouden moeten worden aangesloten op het netwerk van de Waterbus, om te beginnen tijdens de spits.

In Rotterdam-Zuid krijgen veel kinderen extra lesuren op school. Maar ook in andere wijken van Rotterdam zijn er kinderen gebaat bij deze extra uren. De SP wil dat de wethouder onderzoekt welke scholen hiervoor in aanmerking komen en dat hij er extra geld voor uittrekt.

Rotterdam is uitgeroepen tot Onderwijsstad van Nederland 2016-2017. Er dreigt echter een lerarentekort van 10 procent. De SP wil dat het stadsbestuur met maatregelen komt om dit tekort tegen te gaan.

Een aantal scholen geeft nu al een warme lunch aan de leerlingen. Gezond en gezellig. De SP wil dat het college scholen die ook willen meedoen met dit initiatief ondersteunt bij het opstarten.

In de begroting spreekt het college op meer plaatsen over het vasthouden van 'sterke schouders' voor de stad. Alsof voorzieningen als sport en cultuur e.d. niet op orde zouden moeten zijn voor Rotterdammers die wat minder verdienen! De SP wil een mooie stad voor iedere Rotterdammer van nu, in plaats van voor gedroomde Rotterdammers van 2030.

De gemeenteraad is nog volop aan het discussiëren over het verzelfstandigen van de sport in Rotterdam. Het stadsbestuur loopt in de begroting te ver vooruit op deze discussie. De SP heeft een voorstel ingediend om de tekst aan te passen.

Rotterdamse musea zouden om de beurt een dag per maand gratis toegankelijk moeten zijn. 65-Plussers met een minimum inkomen zouden eens per jaar gratis naar een toneelvoorstelling moeten kunnen gaan.

Het Wereldmuseum zou alleen nog subsidie moeten krijgen als het gehuisvest blijft in het pand waar het nu zit aan de Willemskade. Het pand is een kunstwerk op zich en de gemeente heeft heel veel geld gestoken in de renovatie.

Schiebroek-Zuid kampt met grote problemen. Veel woningen zijn verwaarloosd en gezinnen kampen met armoede: kinderen slapen op de betonnen vloer en gaan met een lege maag naar school. De SP verwacht een gezamenlijk aanvalsplan om de wijk er weer bovenop te krijgen.

Tegen de zin in van de SP zijn de huurteams wegbezuinigd. Terwijl er nog steeds problemen zijn bij de particuliere verhuur van woningen, zoals (brand)veiligheid, overbewoning en slecht onderhoud. De SP wil dat het stadsbestuur een plan maakt om deze problemen op te lossen, want op dit moment staan huurders zwak tegenover de verhuurder.

Vanaf 2017 is het voor Rotterdammers die in aanmerking komen weer mogelijk om aan de slag te gaan bij een beschutte werkplek. Omdat de SP een stijging van de aanvragen hiervoor bij het UWV verwacht, wil de partij dat de gemeente ruim op tijd in gesprek gaat met de praktijkscholen om te zien wie in aanmerking komen.

Bovendien zou er geen plafond moeten zijn van 750 beschutte werkplekken, zoals de gemeente nu stelt. Iedereen die in aanmerking komt, zou zo'n baan moeten kunnen krijgen.

De landelijke kostendelersnorm zorgt ervoor dat mensen gekort worden op hun uitkering zodra ze samenwonen met iemand anders met een uitkering. Onlangs bleek uit onderzoek dat mensen veel meer gekort worden dan dat het samenwonen oplevert. De wethouder in Amsterdam protesteert hiertegen bij het kabinet en de SP wil dat Rotterdam zich bij dat protest aansluit.

Bijna alle grote gemeenten hebben de effecten van hun armoedebeleid door het NIBUD laten onderzoeken. Rotterdam deed niet mee aan het onderzoek. De SP wil dat dat alsnog gebeurt.

De gemeente krijgt vanuit Den Haag in 2017 extra geld voor armoedebestrijding. De SP wil dat het geld onder andere besteed wordt aan een pilot in Feijenoord, Zevenkamp en Bospolder-Tussendijke van kleine maatschappelijke organisaties in de wijk die laagdrempelig armoedebestrijding - en preventie kunnen doen.

Evides sluit nog steeds Rotterdammers met schulden af van water. Dat moet ophouden! Water is een mensenrecht, niet alleen om te drinken, maar ook uit hygiënisch oogpunt.

De stad Den Haag helpt jongeren met problematische schulden. Als zij serieus aan de slag gaan met school of (vrijwilligers)werk koopt de gemeente de schulden op en scheldt ze gedeeltelijk kwijt. De SP wil dat Rotterdam dit voorbeeld gaat volgen.

Creatief Beheer is actief op het gebied van buitenruimte en welzijn - groepen volwassenen en kinderen beheren gezamenlijk het openbaar groen. Door deze versnippering moeten ze voor het voortbestaan een beroep doen op verschillende geldpotjes van de gemeente. De SP wil dat er een aparte pot speciaal voor Creatief beheer komt: dat scheelt onnodige rompslomp.

De Botanische Tuin in Feijenoord dreigt gesloten te worden. De tuin is een waardevolle voorziening in de wijk en bovendien een Rijksmonument. De gemeente heeft dus onderhoudsplicht en moet er gewoon voor zorgen dat de tuin open kan blijven. 

De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn veel te lang, ook in Rotterdam. De SP wil dat deze zo snel mogelijk worden opgelost, of dit nu officieel een gemeentelijke taak is of niet.

Heijplaat heeft maar een toegangsweg. Als er een calamiteit of ramp plaatsvindt, is het maar de vraag hoe gemakkelijk de mensen er weg kunnen komen: daar moet een duidelijk plan voor zijn, dat bovendien bekend is bij de bewoners.

Onlangs publiceerde Hugo Borst een manifest Scherp op Ouderenzorg. De ouderenzorg moet - ook in Rotterdam verbeteren. De SP wil dat we als stad dit initiatief ondersteunen. Ook moet de gemeente Good Practices verzamelen zodat verpleeg- en verzorgingshuizen van elkaar kunnen leren.

De burgemeester zegt zich neutraal te willen opstellen in de zwarte-pietendiscussie. Wat de SP betreft moet hij dan ook geen rol spelen in de ontvangst van de goedheiligman als die vergezeld gaat van traditionele pieten.

Lees hier alle voorstellen van alle partijen. Je ziet dan ook welke voorstellen van andere partijen de SP heeft gesteund.

U bent hier