h

Wat vinden Schiebroekers van skaeve huse?

27 juli 2015

Wat vinden Schiebroekers van skaeve huse?

De gemeente Rotterdam heeft het plan om een aantal containerwoningen, oftewel skaeve huse, in Schiebroek-Zuid te bouwen. Dat zorgt voor veel ophef bij de omwonenden. Daarom gingen SP’ers de afgelopen week langs de deuren om te horen wat de bewoners van de wijk daadwerkelijk vinden en willen.

Al snel bleek dat ongeveer de helft van de bewoners op de hoogte was van de komst van de skaeve huse. En wie al op de hoogte bleek te zijn, was er niet blij mee. Veel mensen vonden het maar een eng idee dat de grootste overlastgevers van Rotterdam op een hoop gegooid zouden worden ‘in hun achtertuin’. Maar ook vroegen veel bewoners zich het nut en het effect van de skaeve huse af. Zou het wegstoppen in een container echt de overlastgevers helpen? Zouden ze niet nog verder van de maatschappij af komen te staan? Een bewoner was bang dat alle ‘aso’s’ door haar straatje zouden gaan: ‘De dichtstbijzijnde gratis koffie is in de AH daar iets verderop.’ Ze maakte zich ook grote zorgen over de buiten spelende kinderen in haar straat. Hoe zou dat samengaan met de overlastgevers?

De SP herkent deze zorgen en plaatste recentelijk vraagtekens bij het project, en met name de locatie. En intensieve begeleiding zal nodig zijn om de mensen een echt nieuwe kans te geven. SP-gebiedscommissielid Piet Koole volgt op dit terrein ook de ontwikkelingen in Tilburg, waar al langer containerwoningen staan. ‘De resultaten in Tilburg zijn niet alleen maar positief. De stad is wel verlost van de grootste overlastgevers, maar slechts twee bewoners van de skaeve huse konden in al die tijd terugkeren naar een normale woonwijk.’

Na de zomer start het participatietraject met de buurtbewoners over de containerwoningen. Koole vindt dat de gebiedscommissie hierin een belangrijke taak heeft: ‘Zij moeten de bewoners goed ondersteunen en hun zorgen serieus nemen. En voor deze zorgen ook oplossingen aandragen. Daarnaast kijk ik kritisch of de toekomstige bewoners het juiste onderdak en de juiste zorg krijgen.’

U bent hier