h

Kamerlid Cem Lacin naar Rotterdam voor protest tegen Rotterdam Airport

22 juni 2018

Kamerlid Cem Lacin naar Rotterdam voor protest tegen Rotterdam Airport

Foto: Pixabay

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met overlast en vervuiling van de luchtvaart, ook als zij niet in de buurt van een vliegveld wonen. Tegen zes vliegvelden door het hele land, waaronder Rotterdam The Hague Airport, wordt er daarom zaterdag geprotesteerd. In Rotterdam zal dat zijn vanaf 13.00 uur aan het Kruisplein. Het protest is een initiatief van het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en Greenpeace. SP-Kamerlid Cem Lacin is ook aanwezig bij het protest: ‘Laagvliegende vliegtuigen verstoren de rust in Nederlandse natuur- en stiltegebieden. En wanneer mensen klagen, krijgen ze geen gehoor of worden ze door de overheid niet serieus genomen. Dat moet anders, en dat kan anders.’

De SP vindt dat de overheid moet er zijn voor haar inwoners, niet voor de luchtvaartlobby. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze serieus genomen worden. Lacin: ‘Daarnaast moet er gekeken worden naar alternatieven. Reizen per trein moet makkelijker en goedkoper worden, waardoor de noodzaak om te vliegen vervalt. En daar waar overlast blijft bestaan, moeten mensen gecompenseerd worden. Daar zet de SP zich voor in.’

U bent hier