h

Nieuws uit 2013

2 augustus 2013

Rood de markt op!

Afgelopen week stond ROOD op verschillende Rotterdamse markten. Jong en oud werd aangesproken en voorzien van informatie over de actiefste politieke jongerenorganisatie van 010! Omdat ROOD in augustus start met acties voor het behoud van de studiefinanciering, is zij benieuwd wat mensen hier op straat van vinden.

Lees verder
31 juli 2013

SP wil oorzaak toename helikopterlawaai weten

Volgens milieudienst DCMR zijn de klachten over geluidsoverlast door helikopters boven de Rijnmond flink toegenomen in 2013, 203 klachten in 6 maanden tegen 268 in heel 2012. Toch zouden er niet meer helikoptervluchten zijn uitgevoerd dan vorig jaar volgens de ANWB (traumavluchten) en politie. De SP-fractie vindt dit vreemd, ook omdat de partij zelf ook meer klachten ontvangt hierover. De SP heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Lees verder
29 juli 2013

SP wil project De Hofbogen terug op het spoor

De woningcorporaties Vestia en Havensteder maakten onlangs bekend dat ze de in 2006 voor 6 miljoen euro aangekochte Hofbogen willen verkopen. Een project met een park, een groene long, met daaronder ambachtelijke winkels en ruimte voor creatieve ondernemers. De SP vindt het zeer zorgelijk als de ontwikkeling van de Hofbogen stopt. De SP-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
25 juli 2013

SP wil een 'Mijn Loket' app

Gisteren werd het het rapport 'Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening' gepresenteerd. Uit het rapport blijkt dat meer dan de helft van de Rotterdammers ontevreden zijn over de inhoudelijke afhandeling van de klachten over de gemeente. Tevens geeft ruim een meerderheid van de Rotterdammers aan dat ze graag via hun smartphone of tablet gemeentelijke zaken zouden willen regelen. De SP heeft het college gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken voor een 'Mijn Loket' app waarmee Rotterdammers hun gemeentelijke zaken snel en makkelijk kunnen regelen.

Lees verder
22 juli 2013

SP: Zorgen over reorganisatie Bibliotheek Rotterdam

Per 1 januari 2013 is de Bibliotheek Rotterdam verzelfstandigd. Een goed half jaar na die verzelfstandiging heeft Bibliotheek Rotterdam al te kampen met een structureel tekort van anderhalf miljoen euro. Door dit tekort dreigt een reorganisatie waardoor enkele tientallen banen op de tocht staan. De SP-fractie maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
18 juli 2013

Fort Hoek van Holland moet open blijven

De SP-fractie was deze maand, tussen al het politieke geweld op het stadhuis en in de media door, ook nog gewoon aan het buurten in Hoek van Holland. In de bus van het jongerenwerk, bij LCC De Hoekstee en tenslotte bij het Fort, dat met sluiting wordt bedreigd. Over het Fort heeft de SP-fractie deze week samen met de VVD en het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Pagina's

U bent hier