h

SP: Zorgen over reorganisatie Bibliotheek Rotterdam

22 juli 2013

SP: Zorgen over reorganisatie Bibliotheek Rotterdam

Per 1 januari 2013 is de Bibliotheek Rotterdam verzelfstandigd. Een goed half jaar na die verzelfstandiging heeft Bibliotheek Rotterdam al te kampen met een structureel tekort van anderhalf miljoen euro. Door dit tekort dreigt een reorganisatie waardoor enkele tientallen banen op de tocht staan. De SP-fractie maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

JosineDe SP-fractie maakt zich niet alleen zorgen over het personeel maar ook over het behoud van de kwaliteit van dienstverlening van de Bibliotheek. SP-raadslid Josine Strörmann: “Wij waren tegen de verzelfstandiging omdat we de consequenties vreesden, zoals een reorganisatie die wel heel snel na de verzelfstandiging lijkt plaats te vinden. Dit kan ten koste gaan van het personeel, het aanbod van de bibliotheek en de dienstverlening aan Rotterdammers.”

De SP wil van het college weten hoe groot het tekort precies is, en of het klopt dat er een reorganisatie op handen is. De kersverse directeur Gert Staal van de Bibliotheek liet in de Metro van 4 juli weten meer energie te willen stoppen in evenementen en culturele activiteiten in de bibliotheek. Daar is volgens de SP-fractie personeel voor nodig, om zo kwaliteit te kunnen blijven bieden. Daarom wil de SP ook weten hoeveel werknemers er zouden moeten vertrekken bij een reorganisatie. Nu er een onverwacht groot tekort is vraagt de SP-fractie of de gemeente Rotterdam bij een eventuele reorganisatie een bijdrage te leveren aan het frictiebudget. Ook wil de SP een plan van het college om het proces voor het personeel zo sociaal mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de dienstverlening van de Bibliotheek op peil te houden.

Strörmann: “De gemeente Rotterdam houdt verantwoordelijkheid voor de Bibliotheek en haar personeel. Bij de verzelfstandiging was geen sprake van een zogenaamde bruidsschat. Dat lijkt nu op te breken.”

U bent hier