h

Nieuws uit 2013

7 november 2013

Voordelen participatie-maatschappij enkel in bestuurdersspiegel

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn sprak tijdens de Algemene Beschouwingen de Rotterdamse gemeenteraad toe. Ook werden de SP-moties ingediend. Volgende week tijdens de behandeling van de begroting wordt er gestemd over de moties. De voorstellen van de SP staan in het teken van een sociaal en solidair Rotterdam. Meer inzet op armoedebestrijding en tegengaan van hoge woonlasten en het overeind houden van voorzieningen zoals de huishoudelijke verzorging.

Lees verder
6 november 2013

Neem meer tijd voor sociale reorganisatie gemeente

Het piept en het kraakt bij de gemeente Rotterdam omdat het stadsbestuur zich blind staart op de doelstelling om 2450 minder ambtenaren in dienst te hebben in 2015. Facturen worden veel te laat betaald, burgers worden niet teruggebeld, er is een achterstand van meer dan drieduizend aanvragen bij de sociale dienst en er verdwijnen vooral uitvoerende banen in de lagere salarisschalen.

Lees verder
5 november 2013

SP-fractie ontvangt 'stop garagetax-taart'

Vanmorgen kreeg de SP-fractie samen met de VVD, Leefbaar Rotterdam en Christenunie-SGP een taart aangeboden van garageboxhouders uit Hoek van Holland als dank voor de strijd tegen de 'garagetax'.

Lees verder
31 oktober 2013

Ouderen voeren actie tegen Aafje thuiszorg

Na de werknemers komen ook cliënten in verzet tegen de afbraak van de huishoudelijke zorg, zoals tegen het nieuwe werken van Aafje. Uit efficiëntie-oogpunt wil Aafje schoonmaakploegen van twee personen langs de huizen sturen. Bewoners van de Oosterwiek kwamen in opstand en zochten contact met het meldpunt van de SP.


Ouderen krijgen hulp van SP Meldpunt Thuiszorg

Lees verder
31 oktober 2013

SP Charlois strijdt voor WMO-raad

In de deelraadsvergadering van 28 oktober heeft de SP-fractie in Charlois een amendement (wijziging) ingediend om de deelgemeentelijke inspraak over zorg en welzijn met een WMO-panel te behouden en zelfs uit te bouwen naar een WMO-(advies)raad.

Lees verder
17 oktober 2013

Herinrichting geen verbetering OV Marconiplein

Op het Marconiplein passeren drie tramlijnen, en hebben tramlijnen 4 en 23 hun eindpunt. In 2013 is dit plein heringericht, waarbij fietspaden en tramsporen een andere loop kregen. Het Marconiplein is er door twee opeenvolgende herinrichtingen sterk op achteruit gegaan volgens de SP. De SP-fractie stelde daarom schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur van de Stadsregio.

Lees verder

Pagina's

U bent hier