h

SP-motie voor klachtenmeldpunt Wmo aangenomen

6 oktober 2013

SP-motie voor klachtenmeldpunt Wmo aangenomen

Vanmiddag besprak de gemeenteraad over alle veranderingen in de thuiszorg. Er is veel misgegaan en gaat nog steeds veel mis sinds de overgang naar de nieuwe werkwijze bij de huishoudelijke verzorging. Een motie van de SP voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt werd bij deze vergadering unaniem aangenomen.

Josine Strörmann: "Door een meldpunt voor klachten over de zorg echt onafhankelijk van de gemeente en de zorgaanbieders te maken, krijgen we een prima beeld van de kwaliteit in de zorg en kunnen we huidige en toekomstige problemen voorkomen. Veel mensen durven anders niet te klagen. Dit is een stap in de richting van kwaliteitszorg voor Rotterdam.

Uit de evaluatie blijkt dat er nog altijd een hoop fout gaat. De SP pleitte daarom voor meer geld voor huishoudelijke verzorging. Want meer uren is wat volgens Strörmann echt nodig is. Daar zal de SP dan ook voorstellen voor gaan indienen tijdens de debatten over de begroting van 2014.

Wel diende de SP vandaag een aantal moties in om de kwaliteit van de huishoudelijk verzorging te kunnen verbeteren. Strörmann: “De landing van de nieuwe werkwijze moet zachter gemaakt worden. Dit kan alleen door vooral niet telefonisch te herindiceren en minder uren kunnen pas komen als de collectieve en/of mantelzorg daadwerkelijk aanwezig zijn.”

Daarnaast blijft de signaleringsfunctie in de HV heel belangrijk voor de SP. Strörmann: “De signaleringsfunctie staat in het bestek van de aanbesteding. Ik wil dat alle aanbieders de taakomschrijving HV uitbreiden met de in het bestek gestelde eisen.” De SP pleit er ook voor om zonodig de HV'ers te betrekken bij het proces van herindicatie. Er moet ook per huis een reële tijd ingepland worden waarin een huis schoon gemaakt kan zijn. Woningen verschillen nogal van elkaar, dus daar moet meer flexibiliteit in komen.

Al sinds 2006, nog voor de invoering van de Wmo, strijd de SP al voor een onafhankelijk klachtenmeldpunt. Josine Strörmann: “Keer op keer merk je dat klantentevredenheidsonderzoek en klachtmogelijkheden weinig opleveren. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat een hoop cliënten, zeker ouderen, liever niet klagen. Soms uit bescheidenheid, soms zelfs uit angst dat de klacht zich tegen hen keert. Bij ons eigen SP-meldpunt merkten we ook dat de bellers vaak liever niet wilden dat we hun gegevens door gaven. Er is dus een schat aan gegevens over de kwaliteit van zorg, die de gemeente niet bereikt.”

Een onafhankelijk klachtenmeldpunt helpt de komende raad en bestuur enorm om de kwaliteit te bewaken. SP-fractie is dan ook verheugd dat dankzij de motie nu een echt onafhankelijk klachtenmeldpunt gaat komen.

U bent hier