h

SP maakt het eenvoudiger voor het Speciaal Onderwijs

12 november 2013

SP maakt het eenvoudiger voor het Speciaal Onderwijs

Tijdens de begrotingsbehandeling werden twee moties van de SP-fractie voor het speciaal onderwijs aangenomen. De moties zorgen ervoor dat de speciaal onderwijsscholen niet van het kastje naar de muur gestuurd worden en de nodige extra ondersteuning vanuit de zorg voor de kinderen mogelijk blijft.

Het speciaal onderwijs heeft andere behoeften en vragen dan het regulier onderwijs. Het speciaal onderwijs heeft nu met verschillende afdelingen binnen de gemeente contact voor vragen. Maar de kennis over de beperkingen en behoeften van deze kinderen is bij deze ambtenaren niet altijd paraat. Dankzij de motie van de SP komt er nu één vast aanspreekpunt binnen de gemeente die kennis heeft over en van het speciaal onderwijs.

De andere motie zorgt voor een eenvoudige werkwijze voor het speciaal onderwijs om aanvullende zorg te regelen voor de kinderen op de scholen. Kinderen in het speciaal onderwijs hebben naast onderwijs ook extra ondersteuning en zeer specialistische zorg nodig om hen binnen het onderwijs te kunnen houden. Met de nieuwe jeugdwet zou het kunnen gaan gebeuren dat een school bij meerdere wijkteams langs moet om budgetten te genereren.

Het onderwijswerkveld heeft behoefte aan één loket waarin gewerkt kan worden met rechtstreekse budgettering. Op deze manier zijn de scholen zo min mogelijk tijd kwijt aan administratieve rompslomp. SP-raadslid Josine Strörmann: “Ik ben blij dat het nu eenvoudiger wordt voor het speciaal onderwijs. Met alle bezuinigingen op het speciaal onderwijs kunnen de leerkrachten en schooldirectie echt hun tijd wel beter besteden aan de kinderen zelf dan langs meerdere wijkteams te moeten om budgetten voor de noodzakelijke zorg voor de kinderen te regelen.“

U bent hier