h

Ouderen op de barricade

16 november 2013

Ouderen op de barricade

Ouderen in Alexanderpolder kwamen de afgelopen weken in opstand tegen 'het nieuwe werken' van thuiszorgorganisatie Aafje. Deze nieuwe manier van werken betekent dat in plaats van de vertrouwde thuiszorghulp, twee (nieuwe) hulpen het werk in de helft van de tijd moeten doen. De opstand was een succes. Aafje zegde toe dat clienten die dat niet willen, het werken met twee hulpen mogen weigeren.

'Het lijken wel schoonmaakploegen'
De ellende in de thuiszorg is begonnen met de laatste aanbesteding en bezuinigingsoperatie van wethouder Florijn. Vanaf april wordt geïndiceerd op resultaat: 'een schoon huis' waarbij de gemeente een te laag budget
uitbetaalt. De tijd die echter nodig is voor een schoon huis is variabel en sterk afhankelijk van inrichting en grootte van het huis en de situatie van de cliënt.

Het gevolg van de te krappe budgetten is dat zorgaanbieders zoals Aafje rare plannen verzinnen om de kosten te drukken. Aafje wil in complexen waar veel ouderen wonen, zoals De Grote Beer en de Varnasingel in Alexanderpolder, met twee hulpen per huis gaan werken ter vervanging van de vertrouwde hulp. Wat leidt tot veel onrust bij de oudere cliënten. Met twee mensen tegelijk in huis verliezen de ouderen het overzicht en ze worden er zenuwachtig van. 'Het lijken wel schoonmaakploegen' zegt een van de cliënten.

 

'De barricade op helpt!'
Veel cliënten van Aafje in de Varnasingel belden met het Meldpunt Thuiszorg van de SP. Na overleg besloten vijftien mensen hun zorg te staken en schreven een brief naar de wethouder. Het verslag van RTV Rijnmond.

Omdat vervolgens ook bewoners van andere complexen, zoals de Grote Beer, contact zochten met het meldpunt en een afspraak maakte met de SP, kwam het vrijdag eindelijk tot een gesprek met de directeur van Aafje. De directeur zegde op een bijeenkomst van de bewoners toe dat iedereen die dat niet wil geen twee hulpen hoeft te nemen. Deze toezegging is een grote opluchting voor de oudere cliënten. 'De barricades op gaan, helpt',
verzuchtte een oudere dame van de Varnasingel.

Aafje begint komende week met het nieuwe werken in de Varnasingel, Grote Beer en Mombassaplaats. De SP zal alle bewoners informeren dat je twee hulpen kunt weigeren. We zullen ook Aafje vragen de cliënten eerlijk in te lichten over de vrije keuzemogelijkheid.

Op korte termijn komt er een gesprek tussen mensen van het meldpunt van de SP, thuiszorgmedewerkers en de directie van Aafje, om te bekijken of Aafje het echt op wil gaan nemen voor haar clienten en werknemers. De SP wil samen de strijd aangaan met de gemeente voor betere tarieven.

Heeft u ook meldingen over de thuiszorg?
Bel dan met Meldpunt Thuiszorg: 010-340 06 80
Spreek in: Melding thuiszorg - uw naam - uw telefoonnummer. Dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

U kunt ook schrijven naar Meldpunt SP, Gaffelstraat 61b, 3014 RC Rotterdam of via onze pagina.

U bent hier