h

SP laat kosten reorganisatie Bibliotheek onderzoeken

12 november 2013

SP laat kosten reorganisatie Bibliotheek onderzoeken

Stichting Bibliotheek Rotterdam voert momenteel een reorganisatie door, om een 'toekomstbestendige' organisatie neer te zetten. Een reorganisatie, dat betekent gedwongen ontslag voor ongeveer 50 personeelsleden. De SP-fractie diende hierover een motie in en werd aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling in de raad.

''De ontslagen zullen flinke kosten met zich mee brengen en dat is niet goed voor de Bibliotheek en het personeel. Het zou goedkoper kunnen zijn om geen mensen gedwongen te ontslaan, zonder frictiekosten dus'', aldus SP-raadslid Josine Störmann. De SP wil kijken of het mogelijk is om via natuurlijk verloop (andere baan, pensioen) personeel langzaam af te laten vloeien.

De SP vraagt in de motie te onderzoeken de extra kosten van dat natuurlijk verloop te berekenen. Daarnaast wil de SP weten wat het exacte kostenplaatje is van de frictiekosten (afvloeiingskosten) van de reorganisatie zoals Stichting Bibliotheek Rotterdam dat wil. De SP wil dat niemand ontslagen wordt voordat de uitkomst van dit onderzoek met de raad en de ondernemingsraad besproken is. De motie werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Personeel  van de Bibliotheek voerde actie bij de trappen in het stadhuis een deelde afgeschreven boeken uit aan raadsleden, met titels als 'Valse Waarheid'.

U bent hier