h

PvdA zou dit moeten steunen

13 november 2013

PvdA zou dit moeten steunen

De SP-fractie heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad veel moties ingediend voor een socialer Rotterdam. Meer inzet op armoedebestrijding en tegengaan van hoge woonlasten en het overeind houden van voorzieningen als thuiszorg. De PvdA steunde geen enkele motie op dit vlak.

SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn: ''Terwijl een stad als Rotterdam dit van een sociaal-democratisch partij zou moeten verwachten. De PvdA zou al deze moties moeten steunen.''
Of het nu gaat om het ongedaan maken van de vier weken wachttijd voor een uitkeringsaanvraag en gedwongen worden tot zinloos werk of een voorstel voor een sociale reorganisatie binnen de gemeente Rotterdam, de sociaal-democraten waren tegen.

Net als de vijf miljoen euro voor schuldhulp en armoedebestrijding en het extra rijksgeld voor armoedebestrijding echt alleen inzetten voor dat doel, de PvdA was tegen. De SP wilde alle huizen energiezuiniger maken en dus kostenbesparender maken en het tekort aan huizen voor grote gezinnen wegwerken en ruimte maken voor ouderen, net als een woonquote, maximum uitgaven voor woonlasten voor minima. De PvdA was tegen alle moties.

Zorg en voorzieningen

De SP wilde vijf miljoen meer uittrekken voor thuiszorg en individuele voorzieningen in 2014, er was zelfs geld over dit jaar, en het eigen risico van 50 euro bij de collectieve zorgverzekering voor minima afschaffen, ze waren tegen. Ook de voorzieningen werden niet gespaard: 500.000 euro extra in te zetten voor een toezichthouder per speeltuin zodat de toekomst voor de speeltuinen gegarandeerd blijft. De PvdA was tegen.

Ook was de PvdA niet te porren om basisvoorzieningen te regelen voor ongedocumenteerden, zoals geadviseerd door de Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. Ook een budget voor het Pedologisch Instituut werd niet gegund.

Een voorstel van de SP om een plan te maken om schoonmakers (en catering en beveiliging) van gemeentelijke gebouwen in dienst van de gemeente zodra het contract met het bedrijf afloopt, strandde ook.

De SP diende twee moties in voor het speciaal onderwijs, beiden werden unaniem aangenomen. Ook de zebrapaden zijn met een motie gered. De SP-motie over de reorganisatie bij de Centrale Bibliotheek werd aangenomen.

De SP steunde en ondertekende enkele moties die aangenomen werden: de Rotterdamse Jongerenraad wordt in de huidige vorm afgeschaft, de Dance Parade komt terug, er wordt een onderzoek gedaan naar pop-up locaties voor evenementen waarbij rekening wordt gehouden met omwonenden. Invaliden mogen drie uur gratis parkeren, er komt een fonds voor funderingsherstel en de bijdrage voor het Popstimuleringsfonds wordt verhoogd.

De SP-fractie stemde tegen deze begroting voor Rotterdam.

U bent hier