h

SP redt de bedreigde zebrapaden

12 november 2013

SP redt de bedreigde zebrapaden

Zebrapaden worden met uitsterven bedreigd. Langzaam verdwijnen de zebrapaden uit de stad. De SP vindt dit onverantwoord en diende daarom een motie in hierover en werd aangenomen in de raad.

Al tientallen jaren wordt er stedelijk, landelijk en internationaal gewerkt aan het bevorderen van een systeem waarin voetgangers op kruisingen zo veel mogelijk gebruik kunnen maken van goed herkenbare en daardoor veilige oversteekplaatsen in de vorm van zebrapaden. In Rotterdam worden zebrapaden inmiddels al vervangen door minder zichtbare 'kanalisatiestrepen'. SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn: ''Het vervangen van volledige zebrapaden door kleine kanalisatiestrepen leidt voor zowel de voetgangers als voor het wegverkeer tot een sterk verminderde zichtbaarheid wat natuurlijk levensgevaarlijk is.''

Daarom vraagt de SP om overal waar een beveiligde voetgangersoversteekplaats gewenst is duurzaam gebruik te blijven maken van goed zichtbare volledige zebrapaden in plaats van de minder zichtbare kanalisatiestrepen. Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad werd de motie aangenomen.

 

U bent hier