h

Nieuws uit 2015

26 oktober 2015

Beverwaard: Trots op de wijk en gekrenkt door negatieve beeld

Foto: Beverwaardigheden / www.beverwaardigheden.nl
De SP gaat de komende weken en maanden in gesprek gaan met de bewoners van de Beverwaard om hun zorgen te horen en samen op te komen voor een beter Beverwaard. De SP wil met de bewoners aan de slag voor een beter Beverwaard mét AZC.  Dit weekend hebben de eerste bijeenkomsten plaats gevonden.Lees verder
26 oktober 2015

Gebiedscommissies: zonder inzicht geen uitzicht

Meer erkenning voor verantwoordelijkheden, meer inzicht in beschikbare middelen, een duidelijker taakverdeling en directe toegang tot de ambtenarij. Dit zijn belangrijke aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan in een onderzoek naar het functioneren van de gebiedscommissies. De SP pleit in de gemeenteraad voor het overnemen van alle verbeterpunten van de rekenkamer.

Lees verder
22 oktober 2015

Wervelend SP-voorzittersdebat tussen Sharon en Ron

Over enkele weken kiezen de leden van de SP een nieuwe voorzitter. De twee kandidaten, Ron Meyer en Sharon Gesthuizen, kwamen op vrijdag 16 oktober naar Rotterdam om met elkaar en met de leden de discussie aan te gaan. Het kritische publiek vroeg de kandidaten het hemd van het lijf over tal van zaken, van de thema's waaraan we prioriteit moeten geven tot de invloed van leden op belangrijke beslissingen.

Lees verder
21 oktober 2015

Hofbogen: Een belofte aan Noord

Foto: SP

Onlangs kwam in het nieuws dat het ProRail niet gelukt is een aannemer te vinden voor renovatie van het dak van de hofbogen. Het lukt niet om dit jaar nog van start te gaan met de werkzaamheden, waardoor de gemeente een Europese subsidie van meer dan drie ton misloopt. De SP is geschrokken van dit nieuws en vraagt, samen met de VVD, het college om uitleg.

Lees verder
21 oktober 2015

Dag tegen de Armoede: een dag om bij stil te staan

Wereldwijd staan mensen elk jaar op 17 oktober stil bij de armoede in de wereld. Ook in Nederland leven nog schrikbarende hoeveelheden mensen in armoede. Helaas worden een hoop Rotterdammers door armoede getroffen. SP Rotterdam was afgelopen zaterdag op straat te vinden om meer aandacht te vragen voor armoede in onze stad en ons land.

Lees verder
19 oktober 2015

Voor een beter Beverwaard met AZC

Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Wij vinden het onze plicht om de deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en verdreven zijn. De SP staat dan ook 100% achter het besluit van de gemeente om ook in Rotterdam vluchtelingen op te vangen en wil zelf actief bijdragen aan goede opvang voor deze mensen. Daarom heeft de SP in Rotterdam mede het initiatief genomen voor het manifest 'Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen'.

Lees verder

Pagina's

U bent hier